Categorized | ข่าว

2 ผู้บริหาร เชิญชวนสนับสนุน “ถุงสุขยกกำลัง3 “เสริมสิริมงคล…รับปีใหม่ไทย รายได้เลี้ยงผู้พิการกับเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม

Posted on 21 เมษายน 2023 by admin

          เทศกาลปีใหม่ไทย…  เชื่อว่าหลายท่านกำลังหาของฝากของขวัญเพื่อไปมอบให้บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก หรือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะทำบุญทำทาน และเพื่อเสริมสิริมงคลกับการเริ่มต้นปี(ใหม่)กัน 2 ผู้บริหาร ขอเชิญชวนคนไทยใจบุญทุกท่านให้ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิการหารายได้เลี้ยงตัวเอง ในโครงการ  “สุขยกกำลัง 3  สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ADE BY DISABLED โดยเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม  กับ“ถุงสุขยกกำลัง3” ซึ่งในถุงบรรจุสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการขอหรือการรอรับเงินบริจาค ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์จากคนพิการและคนในชุมชนกว่า10 เครือข่าย จำนวน 500,000 ถุง ราคาถุงละ 199 บาท  จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสั่งซื้อได้ด้วยการแอด Line ที่ @mahataicharity หรือโทร 093 992 6959, 086 414 7584

          นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า การตั้งโครงการ “สุขยกกำลัง3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ เพื่อต้องการเปลี่ยนจากผู้ขอ ผู้รอรับเงินบริจาค เป็นผู้ลงมือทำสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเพื่อจำหน่าย และช่วยเหลือเครือข่ายที่มีสินค้าอยู่แล้วให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคทั่วไป โดยกระจายรายได้สู่เครือข่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง และคนในชุมชมให้ได้หลายกลุ่ม ขณะเดียวกันก็ยังนำรายได้จากการจำหน่ายมาบริหารองค์กรได้อีกทางหนึ่ง เราต้องการเปลี่ยน  Mindset คนพิการ กลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างกำลังใจ รู้คุณค่าของตัวเอง และให้มีทางเลือกในการทำอาชีพ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  โดย “สุขยกกำลัง3” คือ 1.สุขทำ               มูลนิธิฯ และเครือข่ายผลิตสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการรอรับเงินบริจาค2. สุขให้  ผู้สนับสนุนได้ให้โอกาสคนพิการ และคนในชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน  และ3. สุขรับ  หากผู้ซื้อไม่ประสงค์จะรับสินค้า “ถุงสุขยกกำลัง3” จะส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เช่น โรงเรียน พื้นที่ทุรกันดาร สถานสงเคราะห์ ชุมชนแออัด ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมีคนดังและคนมีชื่อเสียงในแวดวงนักธุรกิจที่ร่วมเชิญชวนโครงการ “ถุงสุขยกกำลัง3”  นับเป็นโอกาสดีเพื่อเสริมสิริมงคล…รับปีใหม่ไทยร่วมกันด้วยการให้คนไทยใจบุญทุกท่านร่วมอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการให้ชีวิตมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม…

         ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  ผู้บริหารหญิงแถวหน้าของเมืองไทย  “ต้องขอชื่นชมจากใจจริง โครงการ “สุขยกกำลัง3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ของเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพราะมีความมุ่งมั่นในการหาเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนจากผู้ขอ ผู้รอรับเงินบริจาค เป็นผู้ลงมือทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเอง และช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ดิฉันก็มองหาของขวัญซึ่ง “ถุงสุขยกกำลังสาม” เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งเราสามารถสั่งสินค้าโดยผ่านมูลนิธิฯแอดไลน์ @mahataicharity  มีจำหน่ายเพียง 500,000 ถุงๆละ 199 บาท  เท่านั้นคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างสุขด้วยการอุดหนุนถุงสุขยกกำลัง3กันนะคะ

ส่วนด้าน  นายชวิศ ยงเห็นเจริญ ผู้บริหารวิศวกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP”  บริษัทฯ เรามีลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจมากมาย และช่วงปีใหม่ไทย เราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆ ให้กับลูกค้าเราอยู่แล้ว   “ถุงสุขยกกำลัง3” คือตำตอบครับ  ซึ่งมีสินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยผู้พิการและเครือข่าย โดยในถุงสุขยกกำลัง3 มีขนมและอาหารอร่อยๆ เช่น ทองม้วน คอนแฟลกธัญพืช คุกกี้ หรือจะเป็นน้ำพริก ก็ตาม เป็นขนมที่ผมชอบด้วย จะบอกว่าเมื่อเราสนับสนุนซื้อถุงสุขยกกำลัง3 รายได้ทั้งหมดเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ จะนำมาบริหารภายในองค์กร สร้างเครือข่ายให้มีรายได้ มีอาชีพ มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีเราทุกคนจะได้มีส่วนในการหยิบยื่น “ความยั่งยืน” แทนการบริจาคให้พวกเขามาร่วมกันทำบุญ สร้างกุศลด้วยการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการได้ยืนด้วยตนเองอย่างภาคภูมิในสังคมด้วยกันนะครับ”

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด