Categorized | ข่าว

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน CDG

Posted on 07 มิถุนายน 2024 by admin

DSC_0531_resize

      นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี (ที่5จากซ้าย) ประธานบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประทศไทย) จำกัด  ให้การต้อนรับ ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัลฯ (depa)  พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่7  จำนวนกว่า 90 คน  อาทิ นายกริช วิโรจน์สายลี  นายธีระทัศน์ เกิดช่วย  นางเพลินพิศ ศรีภพ เป็นต้น  เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services รวมถึงหัวข้อ Gaining Competitive Edge with Data Intelligence”  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

DSC_0640

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด