Archive | ธันวาคม, 2023

รร.เด็กพิเศษฯ เชิญสัมผัสความสุขไร้เสียง กับละครใบ้หน้าขาวสุดพิเศษ! ผ่านน้องๆนักแสดงบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก

Posted on 14 ธันวาคม 2023 by admin

       ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ และโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความสุขในโลกเงียบกับ “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ที่ได้รับการฝึกสอนจากทีมมืออาชีพประเทศฮังการี เพื่อนำรายได้ซ่อมแซมห้องดนตรี และห้องศิลปะสำหรับเด็กพิเศษในการเรียนการสอน พร้อมชมโชว์มายากล ที่ฝึกสอนโดย ทีมทักซิโด้ พัทยา และการแสดงดนตรีน้องๆ มูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงละครอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแสดงด้วยการบริจาค หรือซื้อบัตรเข้าชม “ละครใบ้ หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้ที่ เลขที่บัญชี 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ นำไปลดหย่อนภาษี ได้  2 เท่า 

       นางสาววรรณวนัช  กันพรม ผู้จัดการโรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ กล่าวว่า โรงเรียนฯเป็นหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 เพื่อบริหารจัดการศึกษาและฝึกอาชีพเด็กพิเศษ ซึ่งได้แก่ เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ที่มีอายุระหว่าง 7-30 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้บริการช่วยเหลือคนพิการในทุกมิติทุกเรื่อง ได้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะทางสังคมซึ่งปัจจุบันมีเด็กพิเศษที่มารับบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกอาชีพกว่าจำนวน 170 คน

ล่าสุด ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดโครงการศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ที่มารับบริการให้มีทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกในทักษะด้านศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งร่วมรณรงค์หารายได้เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษฯอีกด้วย “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ”  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กพิเศษได้แสดงออก ซึ่งทักษะความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงนี้ โดยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการกระตุ้นพัฒนาการ สำหรับเด็กพิเศษทางด้านต่างๆ มาโดยตลอด  ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตอบสนองความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก

สำหรับโครงการศิลปะการแสดง “ละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษและนำไปสู่การสื่อสารที่ดี เป็นการแสดงที่ใช้สีหน้าและท่าทางในการสื่อสารแทนคำพูด เป็นละครที่ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติ สามารถเข้าใจได้ เนื่องมาจากทางโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ได้รับการสนับสนุนจากทีมอาสาสมัครจากประเทศ Hungary (ฮังการี) มาเป็นวิทยากรฝึกสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและบำบัดฟื้นฟูเด็กพิเศษกลุ่มที่มารับบริการ ให้มีการพัฒนาด้านสติปัญญา การเรียนรู้ อารมณ์ สังคม และทักษะความสามารถด้านศิลปะการแสดง

“โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์  มองว่าศิลปะการแสดง เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในงานศิลปกรรม เป็นงานที่สร้างรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งจะเห็นว่าแต่ละชุมชน สังคม จะขาดซึ่งงานทางด้านศิลปะเสียมิได้ เนื่องจากงานศิลปะการแสดงเป็นตัวบ่งบอกถึงวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่สะท้อนภาพวิถีการดำเนินชีวิตและยกระดับจิตใจของคนในสังคม ซึ่งในขณะเดียวกัน “ศิลปะ” ยังเป็นเครื่องมือหนึ่งในการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตของคนพิเศษ ในต่างประเทศมีการใช้ในการบำบัด มานานนับร้อยปี ทั้งสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษหรือคนที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผลในอดีต

การนำเอาศิลปะการแสดงในรูปแบบของการเล่นสมมุติ ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เล่น นับว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กพิเศษและนำไปสู่การสื่อสารที่ดีนั้นก็คือ “การแสดงละครใบ้” ศิลปะที่มากกว่าการแสดงละครใบ้ หรือ Pantomime เป็นการแสดงที่ใช้สีหน้าและท่าทางในการสื่อสารแทนคำพูด ละครที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ สามารถเข้าใจได้ สามารถแสดงออกมาให้คนดูเข้าใจและสร้างเสียงหัวเราะผ่านทางสีหน้าและท่าทางได้เป็นอย่างดี และยังคงเป็นศาสตร์ในการแสดงที่ต้องเข้าใจบทละครอย่างถ่องแท้ ก่อนจะมาแสดงให้คนดูสนุกได้โดยไม่มีบทสนทนา

ผู้จัดการโรงเรียนฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ และโรงเรียนเด็กพิเศษพ่อเรย์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการแสดงด้วยการบริจาคและซื้อบัตรเข้าชม “ละครใบ้ หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ได้ที่ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 591-6-00135-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้  2 เท่า  โดยจะจัดแสดงละครใบ้หน้าขาวโดยเด็กพิเศษ” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.00น.-15.00 น. ณ โรงละครอัลคาซ่าร์ คาบาเร่ต์โชว์ พัทยา  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณอัจจิมา 081-723-5949, 083-411-1384


Comments (0)

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย คว้ารางวัลออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จากโครงการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง นิวซีแลนด์-เอเชียเทค 2023

Posted on 12 ธันวาคม 2023 by admin

          นักเรียนจากรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศการเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้งและการสร้างเว็บไซต์ จากการแข่งขันในโครงการค่ายพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งนิวซีแลนด์-เอเชียเทค ประจำปี 2023 (2023 #NZASIATECH CODE CAMP) จากทั้งหมด 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

          นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการแคมป์พัฒนาทักษะโค้ดดิ้ง นิวซีแลนด์-เอเชียเทค ประจำปี 2023 (2023 #NZASIATECH CODE CAMP จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยความร่วมมือของ ENZ ร่วมกับ Code Avengers ซึ่งเป็นเป็นบริษัทเทคโนโลยีการศึกษาออนไลน์ระดับโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อสร้างเวทีให้นักเรียนและเยาวชนไทยได้มีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบแผน การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านประสบการณ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการทำงานร่วมกับนักเรียนต่างชาติผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในค่ายสอนโค้ดดิ้งในรูปแบบออนไลน์ ฝึกฝนการสร้างทีมเวิร์ค การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโค้ดดิ้ง และประกวดการสร้างเว็บไซต์ ร่วมกับนักเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศนิวซีแลนด์ และอีก 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และไทย

การประกวดสร้างเว็บไซต์ในปี 2023 นี้ เป็นการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติลำดับที่ 13: การดำเนินการด้านสภาพอากาศ” (United Nations Sustainable Development Goal 13)  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NZASIATECH CODE CAMP ต้องสร้างเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการดำเนินการเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในประเทศของตน ซึ่งน้องๆ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาครอง และได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ได้แก่  ด.ช.อภิชพัฒน์ เต็มบุญศรัณย์ (พีค) ม.2 , ด.ช.นับวัน แสงศิริ (นาซ่า) ม.2 , ด.ช.ธรรศ บรรเทิงจิตต์ (ธรรศ) ม.3, ด.ช. ศุภฤกษ์ เสรีสันติวงศ์ (ซัน) ม.3 และด.ช.ชยธร เจริญรัตน์วุฒิกาล (ไอค์) ม.3

น้องๆ เล่าว่า การเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย  รวมทั้งได้พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมิตรภาพกับเพื่อนๆ นักเรียนต่างชาติอีกด้วย ซึ่งในการนำเสนอการสร้างเว็บไซต์ SDG (Sustainable Development Goals) Goal ที่ 13: Climate Action น้องๆ ได้นำเสนอเกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาโลกร้อนของประเทศไทย ใน 3 ด้านหลักๆ คือ พลังงานทางเลือก การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และการจัดการขยะและของเสีย โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วย ทีม UX/UI ทำหน้าที่ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลของเว็บไซต์  และ ทีม developers ทำหน้าที่เขียนโค้ดของเว็บไซต์ มีการสร้างตารางเวลาเพื่อจัดระเบียบการทำงาน การเตรียมตัวเขียนบทและฝึกซ้อมร่วมกันก่อนการแข่งขัน ทำให้ได้ฝึกการเรียนรู้วิธีการนำเสนอให้สั้นกระชับและได้ใจความ และมีการนำพร็อปต่างๆ มาใช้ระหว่างการนำเสนอ ประกอบไปกับการที่เว็บไซต์ของทีมเรามีความสวยงามและรูปแบบเนื้อหาที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจถึงปัญหาโลกร้อนและมีการนำเสนอความคิดริเริ่มต่างๆที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ชมคำนึงถึงการจัดการกับปัญหาโลกร้อนของประเทศไทย ส่งผลให้เราได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้

“พวกเรารู้สึกยินดีอย่างยิ่ง พวกเราทุกคนได้พยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้ความรู้ผู้คนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาโลกร้อน และได้ใช้ความสามารถของพวกเราอย่างถึงที่สุด พวกเราจึงภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ การที่พวกเรามาได้ถึงขนาดนี้มาจากความพยายาม ความสามัคคีและการจัดการวางแผนที่ดีในทีมของเรา หากขาดสิ่งเหล่านี้ทีมของพวกเราก็คงไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ และเราก็อยากขอบคุณ คุณครูทุกๆ คนที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือพวกเรา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้มอบโอกาสนี้ให้พวกเราครับ”ด.ช.ธรรศ บรรเทิงจิตต์ (ธรรศ) กล่าว

น้องๆ ยังเล่าอีกว่า จากการทำงานร่วมกัน นอกจากจะได้ประสบการณ์การออกแบบ UX/UI เว็บไซต์โดยการทำความเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์ควรจะได้รับข้อมูลแบบใด ตามลำดับใด ยังทำให้เราได้เรียนรู้วิธีการจัดการงาน การบริหารหน้าที่ในแต่ละส่วน อย่างเช่น การจัดการ การทำงานระหว่างตัวแอปที่ดีไซน์ไว้จากทีม UX/UI กับทีม developer การสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน หรือการนำเสนอการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กับครูอาจารย์ การเข้าแข่งขันครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ฝึกการสื่อสารของแต่ละคนด้วย

Comments (0)

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมสาวงามผู้เข้าประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประดิษฐ์กระทงลายกนกก้นหอยเอกลักษณ์ 1 เดียวจังหวัดหนองคาย !!

Posted on 11 ธันวาคม 2023 by admin

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง “เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลอยกระทงกนกก้นหอย เพื่อสืบสาน เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอีสานจังหวัดหนองคาย ” เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยใช้วัสดุจากใบตองธรรมชาติและย่อยสลายง่าย

ในการนี้นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และ นายณัฐปคัลภ์  ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย ได้พาสาวงามผู้เข้าประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 ประดิษฐ์กระทงลายกนกก้นหอยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมกระทงลายกนกก้นหอยซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ดั่งเดิมของจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้กล่าวคำบูชาอธิษฐานในการลอยกระทงร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และ ประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม, การแสดงโปงลางนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรม และ การแสดงมหรสพหมอลำเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอีสานท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานให้ประชาชาชนตลอดทั้งคืน ณ สวนสาธารณะหนองแดง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย

Comments (0)

“NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้ ผู้นำแถวหน้าเมืองไทย รุกตลาดพร้อมจัดโปรส่งท้ายปี ชูคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ

Posted on 08 ธันวาคม 2023 by admin

       NGG JEWELLERY  อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี เดินหน้าทำตลาดเครื่องประดับฯ เต็มร้อย ชูจุดแข็งครบวงจร โดดเด่น ทั้งด้านดีไซน์และเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย  สินค้าผลิตจากวัสดุธรรมชาติ มีห้องปฏิบัติการ (Lab) ระดับมาตรฐานสากล พร้อมนักอัญมณีศาสตร์ควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับประกันสินค้าแท้ 100% ชี้เป็นจุดแข็งทำให้ NGG JEWELLERY เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างยาวนาน พร้อมโชว์ความน่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย ด้วยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 100% ภายใต้การบริหารมืออาชีพทั้งประสบการณ์และความรู้ตามมาตรฐานสากล ด้วยสินค้าคุณภาพระดับเวิลด์คลาสในทุกมิติ ประกาศเดินหน้ารุกตลาดทุกช่องทางการจำหน่าย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งท้ายปี เน้นบริการครบวงจรเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า

        นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า  “NGG JEWELLERY” (NGG : natural glamour gift) อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา เป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่จำหน่ายสินค้าครบวงจรทั้ง 3 อุตสาหกรรม  ทองคำ  เครื่องประดับ และนาฬิกา แบรนด์ชั้นนำของโลก โดยเรามุ่งมั่นให้ความสำคัญในทุกมิติ ภายใต้คอนเซปต์ design the happiness to represent your success ทั้งด้านดีไซน์ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ULTIMATE MASTER PIECES ด้วยการรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับอันงดงาม ที่รวมเอาความเหมาะสมและโอกาสในการใช้งาน เข้ากับสรีระร่างกาย ผ่านการออกแบบโดยใช้ศาสตร์แห่ง Physi เป็นแนวความคิด  ด้านคุณภาพการผลิต  ได้รับการยกย่องให้เป็น Expert มีความเชี่ยวชาญอันเหนือชั้นที่เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้จัดจำหน่ายเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและภายในประเทศ โดยเรามีโรงงานผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าทุกชิ้นผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ผ่านการตรวจสอบด้วยห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานสากล ควบคุมโดยนักอัญมณีศาสตร์ที่ชำนาญการ และมีประสบการณ์สูง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าทุกชิ้นมีความถูกต้อง 100%  ด้านการรับประกัน สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันระดับเวิลด์คลาส (E – Certificate) พร้อมทั้งยังเป็น LUXURY EXPERIENCE ศูนย์บริการการซื้อ ขายและการแลกเปลี่ยน พร้อมบริการหลังการขายอีกด้วย

NGG JEWELLERY รวมเครื่องประดับแท้ระดับเวิลด์คลาสพร้อมรุกทุกช่องทางการจำหน่าย

ผู้นำด้านเครื่องประดับ NGG JEWELLERY แหล่งรวมแห่งอาณาจักรเครื่องประดับแท้ มีสินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ NGG Jewellery, CHARMMY, TARIZ, 24K Jewelry, GEMALYN, ZOULLINK, GEMRARITY, DIAMOND TODAY และแบรนด์อื่นๆอีกมากมาย รวมถึงคอลเลกชั่นสุดพิเศษที่มีเฉพาะ NGG เท่านั้น ให้คุณเป็นเจ้าของได้ก่อนใครโดยท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ที่สาขาต่างๆ อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ , เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล เชียงใหม่ ,  เซ็นทรัล อยุธยา,  เซ็นทรัล ศรีราชา,  เทอมินอล 21 พัทยา ,  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, จังซีลอน ภูเก็ต,  สยามเซ็นเตอร์  , เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (Westville)  และ เซ็นทรัล พระราม2  รวมทั้งช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีหน้าสาขาทั้งหมด  อีกทั้งยังมีด้าน Online เช่น ทาง website NGG ,  Shopee ,  Lazada และ Allonline เป็นต้น ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ ครบทุกมิติ

NGG JEWELLERY ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นมาที่เดียวครบจบทุกความต้องการ ดังนี้

  • Perfect Life คัดสรร Fine jewelry ระดับพรีเมียม และอัญมณีเม็ดใหญ่หายาก อาทิ เพชรแฟนซี เซ็ตมรกต ไข่มุกเซาต์ซี และเซ็ตเครื่องประดับทับทิมสุดหายาก
  • Perfect Love ตอบโจทย์คู่รัก และความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ด้วยแหวนแต่งงานหลากหลายดีไซน์ และสัญลักษณ์ของความรัก ทั้งแหวนเพชรเม็ดชูมาตรฐานสากล GIA, แหวนแถว และแหวนหมั้นดีไซน์เรียบหรู
  • Perfect Moment เอาใจสายแฟชั่นและสายมู กับเครื่องประดับชาร์มทองคำแท้ 9%, กำไลหิน, เครื่องประดับสายมูเสริมโชคลาภ มีทั้ง พระพิฆเนศ, นาคเกี้ยว, กิมตุ้ง และอีกหลากหลายคอลเลกชั่น ให้เลือกช้อปตามไลฟ์สไตล์ตามความต้องการ
  • Perfect Gold ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบทองคำ มีทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 5% และ 99.9% รวมถึง Art and Decorate Jewelry เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความประณีตของช่างฝีมือคนไทยที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปต่าง ให้ได้ชมและเลือกซื้อกันได้อีกด้วย
  • Perfect Timepieces เป็นผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาแบรนด์ระดับโลก (authorized dealer )  เช่น โรเล็กซ์
    ชุนโต้ ภายใต้มาตรฐานสากล (International) ด้วยความเป็นมืออาชีพ (Professional)

นอกจากนี้ ล่าสุด NGG JEWELLERY ได้ร่วมกับแบรนด์ระดับโลก จับมือ ELLE เปิดตัวแบรนด์ เครื่องประดับ “GEMALYN” (เจมมาลิน) ออกคอลเลกชั่นสุดพิเศษ ‘DE PARIS COLLECTION’ เครื่องประดับที่มีความงดงามของพลอยแท้จากธรรมชาติ ตั้งแต่ออกแบบ คัดเลือกสีพลอย จนรังสรรค์ออกมาเป็นเครื่องประดับที่รวมสีพลอยไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากสัญลักษณ์ ซิกเนเจอร์ ELLE และ Paris Signature กับลวดลายของ Eiffel Tower ผสมผสานช่วงเวลาสุดโรแมนติกของกรุงปารีส ดีไซน์เรียบหรูและสีสันอันโดดเด่นของอัญมณี ที่แมทช์ได้กับทุกลุค ทุกโอกาส ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว  ซึ่งได้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมทั้งยังมี Service และการจัดโปรโมชั่นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้กับลูกค้า ขณะเดียวกันยังได้สร้างสรรค์ Innovation ที่โดดเด่นให้กับตลาดอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย

NGG JEWELLERY พร้อมรุกตลาดจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี

นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในโอกาสรับเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึง NGG JEWELLERY ได้จัดงานฉลอง Let’s Celebrate the Perfect Gift ให้ลูกค้าได้เลือกช้อปเครื่องประดับเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ตัวเอง คนที่คุณรัก ญาติผู้ใหญ่ หรือคู่ค้าด้านธุรกิจ ฯลฯ ได้แล้ววันนี้ที่ NGG Jewellery  ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ NGG JEWELLERY ยังได้รุกตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ร่วมส่งต่อช่วงเวลาสุดล้ำค่า ด้วยการมอบของขวัญให้กัน เพียงเลือกช้อปเครื่องประดับชิ้นโปรดชิ้นใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือ แหวน ต่างหู หรือสร้อยคอ ฯลฯ พร้อมให้ทุกท่านมาแมทซ์ตามสไตล์ที่ชอบ ช้อปครบ 35,900  บาทขึ้นไป รับทันที! ของขวัญสุดพรีเมี่ยม เครื่องทำความสะอาดเครื่องประดับด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonic jewelry cleaner) 1 เครื่อง เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 มกราคม  2567

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

Comments (0)

เรื่องล่าสุด