Archive | เยาวชน/การศึกษา

รำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…มุ่งสร้างความมั่นคง – สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อน้องคนพิการ

Posted on 29 กรกฎาคม 2023 by admin

          มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดกิจกรรมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี ผู้ก่อตั้งและอุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการมาโดยตลอดจนวาระสุดท้าย มูลนิธิฯ ขอสืบสนปณิธานพ่อเรย์ พร้อมดูแลสนับสนุนสถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่ง และขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ และเดินหน้าช่วยเหลือพัฒนาคนพิการที่ยากลำบากตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์ และคณะพระมหาไถ่ เผยตั้งแต่ พ.ศ.2515 -ปัจจุบัน ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ กว่า 5,000 คน และช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน….

ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่ากว่า 40 ปีที่คุณพ่อเรย์มอน อัลลีน เบรนนัน ได้ทำงานเพื่อเด็กและคนพิการมาตลอด แม้ว่าคุณพ่อเรย์ได้จากไปในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2546 ซึ่งจะครบรอบ 20 ปี ในปี พ.ศ.2566 นี้ แต่จิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ยังคงอยู่ ดั่งคำที่คุณพ่อเคยกล่าวไว้ว่า “พ่อต้องการช่วยเหลือคนพิการทั้งโลก” และมียังมีผู้สืบสานงานของคุณพ่อเรย์ผ่านงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 เพื่อสร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่ รวมถึงสืบสานปณิธานจิตตารมณ์ของคุณพ่อเรย์ โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนสถานศึกษาสำหรับ 4 แห่ง ดูแลน้อง ๆ คนพิการ กว่า 600 คน อาทิ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 2.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ  4. โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ รวมไปถึงศูนย์จัดหางานคนพิการ และสายด่วนคนพิการ 1479 เพื่อช่วยเหลือและ โดยส่งเสริมให้คนพิการจากทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ รวมแล้วมีคนพิการที่ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ (ตั้งแต่ พ.ศ.2515 – ปัจจุบัน) กว่า 5,000 คน และคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน นอกจากนั้นยังดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสผ่านมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลกว่า 150 คน

 “โดยครบรอบ 20 ปี การจากไปของคุณพ่อเรย์ ทางมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลงานด้านคนพิการของคณะพระมหาไถ่และสืบสานปณิธานคุณพ่อเรย์ จึงจัดโครงการ “รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ของสังคมต่อการช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และคนพิการ ที่คุณพ่อเรย์ได้ริเริ่มและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี การสร้างเครือข่าย ลูกพ่อเรย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนงานคุณพ่อเรย์ บุคคลและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นภาคีและ ผู้รับชมผ่านสื่อต่าง ๆ และการสร้างความยั่งยืนในงานด้านคนพิการ โดยจัดตั้งกองทุนคุณพ่อเรย์เพื่อคนพิการและสังคม โดยตั้งเป้าหมายยอดรับบริจาคซึ่งเป็นทั้งเงินและสิ่งของ จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และน้อง ๆ ผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่อไป”

สำหรับ กิจกรรมรำลึกคุณพ่อเรย์ ครบรอบ 20 ปี มีแผนจะให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี โดยจะมีการแถลงข่าวและเปิดโครงการในวันพุธที่ 16 สิงหาคมนี้ ซึ่งจะมีการคาราวานคนพิการช่วยเหลือสังคม เพื่อออกเยี่ยมคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ และในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคมนี้  จะจัดกิจกรรมแสดงผลงาน นิทรรศการ ของหน่วยงานด้านคนพิการคุณพ่อเรย์ที่ผ่านมาว่าเกิดประโยชน์อย่างไรกับคนพิการ ครอบครัวและสังคม กิจกรรม อาทิ 1) สถานศึกษาสำหรับคนพิการ 4 แห่งภายใต้มูลนิธิฯ 2) Ray Social Enterprise 3) Nina Application 4) 1479 สายด่วนคนพิการ 5) ส่งเสริมอาชีพคนพิการชุมชน 6) การแสดงทักษะและความสามารถของน้อง ๆ คนพิการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ และสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8300 มือถือ 089-936-7598  หรือLine : @mahatai  และรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.mahatai.org

Comments (0)

นิวซีแลนด์เผยผลวิจัยการศึกษานานาชาติฟื้นตัวเต็มที่ภายในปี 2573 เตรียมจัดงานใหญ่แนะแนวศึกษาต่อนิวซีแลนด์ในไทย 26 ส.ค. 66 นี้

Posted on 27 กรกฎาคม 2023 by admin

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ได้อย่างไรบ้าง ระบุว่า การศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะสามารถกลับมาสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในปีพ.ศ. 2573 ที่ผ่านมาในปี 2562 รายได้ที่เกิดจากการศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ได้ช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศนิวซีแลนด์มากถึง 3.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราว 80,000 ล้านบาท

โดยสำหรับประเทศไทยตัวเลขนักเรียนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 มากกว่า ปี 2566 เพียงแค่ 3% เท่านั้น โดยมีตัวเลขนักเรียนไปเรียนภาษาเพิ่มขึ้นถึง 30% และยังมีตัวเลขนักเรียนไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ประเทศนิวซีแลนด์สามารถกลับมาเปิดประเทศ ก็ได้มีโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาต่างชาติทยอยเดินทางกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์เต็มอัตราเหมือนเดิมในเร็วๆนี้ ซึ่งจะนำรายได้เข้าประเทศไม่เพียงแต่ในภาคอุตสาหกรรมการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย, วิทยาลัย, โรงเรียนมัธยม และโรงเรียนสอนภาษาเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจอื่นๆ และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ อาทิ การเดินทาง, ที่พัก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

อีกทั้งยังพบว่า มีนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาแล้ว ยังพร้อมจะเป็นแรงงานที่มีทักษะในอนาคตในการเข้าทำงานกับธุรกิจและองค์กรชั้นนำต่างๆในนิวซีแลนด์อีกด้วย เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีหลังเรียนจบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาต่างชาติเข้าทำงานต่อในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

         นายกรานท์ แมคเฟอร์สัน (Mr. Grant McPherson) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) กล่าวว่า “รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการยืนยันถึงช่วงเวลาของภาคการศึกษานิวซีแลนด์ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่สุดคือ ภาคการศึกษาของนิวซีแลนด์ไม่ใช่แค่ช่วยสนับสนุนรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และยังมีคุณค่าในการสร้างสรรนักเรียนที่จะกลายไปเป็นพลเมืองโลก เพื่อสังคมแห่งอนาคตที่สดใส ยั่งยืน และยืดหยุ่น อีกด้วย”

จากรายงานวิจัยดังกล่าว ประกอบกับความคิดเห็นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ “ENZ” ได้สรุปว่า การศึกษานานาชาติของนิวซีแลนด์สามารถช่วยให้นักศึกษาต่างชาติพัฒนาทักษะความสามารถให้ทัดเทียมระดับโลกภายในสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสม และสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศได้ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อนิวซีแลนด์ในภาคส่วนต่างๆ ในอนาคต ที่สำคัญยังช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศนิวซีแลนด์ให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้ชาวโลกเห็นว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เหมาะสมต่อการไปเรียนต่ออย่างยิ่ง

ทั้งนี้ การศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ถือเป็นภาคบริการส่งออกรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2019 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79% ที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงถึง 89,862 คน รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 3,000 คน โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูการศึกษานานาชาติ โดยมีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและยั่งยืน

สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ได้เตรียมจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2023) โดยมีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ 50 สถาบัน ทั้งโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย (ครบทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์)  สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา ที่มาร่วมจัดกิจกรรมและมอบข้อเสนอพิเศษสำหรับนักเรียนไทย พร้อมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้สนใจสามารถขอรับคำปรึกษารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง  และเปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลอง ที่ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้ให้นักเรียนไทยทดลองเรียน ฟรี

         ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี  ในวันเสาร์ที่ 26 ส.ค. 2566 นี้  เวลา 11.00 – 17.00 น.  ณ  สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2  ชั้น 5  ลงทะเบียนที่นี่ https://bit.ly/nzeducationfair2023

Comments (0)

Manaaki New Zealand Scholarships 2023

Posted on 27 กุมภาพันธ์ 2023 by admin

The New Zealand Government, through the New Zealand Aid Programme, provides Manaaki New Zealand Scholarships (Fully Funded Scholarships) to Thai candidates to undertake a postgraduate study within priority areas at one of eleven eligible New Zealand institutions in New Zealand in 2024.

Manaaki New Zealand Scholarships are offered for the following qualifications:

– Postgraduate Diploma (1 years)

– Master’s Degree (1 – year)

– PhD (3-4 years)

Online application closing date: 28 February 2023 (midday NZ time)

Check your eligibility here: https://scholarship.force.com/Scholar/s/eligibility-test

Follow the steps on how to apply here: https://www.nzscholarships.govt.nz/en/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/apply-online-for-a-new-zealand-scholarship/

Full details of the scholarship here: www.nzscholarships.govt.nz/

For more enquiries please visit: https://scholarship.force.com/Scholar/s/enquiry

Comments (0)

“สู่ขวัญ บูลกุล” ปลื้ม “น้องปราบ” แฮปปี้เรียนนิวซีแลนด์

Posted on 28 ธันวาคม 2022 by admin

วันก่อนคุณแม่คนเก่ง “สู่ขวัญ บูลกุล” ไปร่วมแชร์ประสบการณ์การศึกษาในนิวซีแลนด์ของน้อง“ปราบ บูลกุล” ในงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2022” (New Zealand Education Fair 2022) ซึ่งหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ 47 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น ว่า รู้สึกแฮปปี้ที่น้องปราบสนุกกับการเรียนและใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ เพราะพ่อแม่ทุกคนอยากให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับลูก แต่การจะเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมา สิ่งที่สำคัญมากไม่แพ้การศึกษา คือสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เขาจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ ซึ่ง ณ ปีนี้ปัจจุบันนี้ นิวซีแลนด์ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องระบบการศึกษา และสภาพแวดล้อมสังคมที่เด็กจะต้องเจริญเติบโต ทำให้ขวัญกับพี่โชค (โชค บูลกุล) รู้สึกมั่นใจว่าเป็นตัวเลือกที่ตัดสินใจดีที่สุดแล้วสำหรับลูกเรา

“ขวัญเป็นเด็กโรงเรียนไทยตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรามีความรู้สึกว่าการศึกษาถูกแบ่งเป็นสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และต้องเรียนแบบนี้  แต่สำหรับที่นิวซีแลนด์จะต่างออกไป แต่ละโรงเรียนอยู่ในภูมิภาคไหน ความถนัดด้านไหน สามารถมีวิชาเป็นลักษณะพิเศษได้เลย เราคิดว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อลูกเราไปอยู่จริงๆ เขาจะชอบด้วยหรือเปล่า ซึ่งตั้งแต่ไปถึงเขาบอกว่าโอเคมาก แม่ไม่ต้องห่วง จนเข้าโรงเรียน เริ่มเรียนหนังสือ สิ่งที่เขาบอกกลับมาคือ เขามีความสุขมาก ไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเยอะ เพราะคนที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างเป็นมิตร และมีน้ำใจ ถ้าเป็นเด็กต่างชาติมาเขาจะช่วยกันเลย นอกจากครูบอกแล้ว เด็กในหอพักซึ่งมีเด็กต่างชาติและเด็กนิวซีแลนด์ด้วย จะช่วยกันดูแลเป็นอย่างดี”

Comments (0)

New Zealand Education Fair 2022

Posted on 29 พฤศจิกายน 2022 by admin

          H.E. Mr. Jonathan Kings (Centre), New Zealand Ambassador to Thailand, New Zealand Embassy, recently presided over the opening ceremony of New Zealand Education Fair 2022. Education New Zealand hosted this flagship event with 47 leading New Zealand education institutions exhibiting to showcase their programme offerings. Other key participants included Ms. Chortip Pramoolpol (3rd from left), Education New Zealand Country Director (Philippines & Thailand), Ms. Jaruwan Pongjaruwat (2nd from left), Education New Zealand Director of Education, Ms. Suquan Bulakul (3rd from right) and Ms. Thichakorn Plengpanich (4th from right) The event was held at Samyan Mitrtown Hall 2.

Comments (0)

แนวทางวางรากฐานการเรียน-การสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ แนะรู้จัก “ผู้เรียน” คือหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ

Posted on 27 ตุลาคม 2022 by admin

รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทย การศึกษาทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จถือเป็นหัวใจต่อการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของเด็กไทย

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบ Hybrid ให้เข้าใจง่ายและได้ผล”ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาของไทยจากทั่วประเทศมากกว่า 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างพัฒนาสมรรถนะให้กับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และแบ่งปันเทคนิคการสร้างแรงจูงใจและความต้องการตอบสนองการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ดร.วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อเร็วๆนี้

 “ดร.คาเรน แอชตัน” (Dr. Karen Ashton) วิทยากรอาวุโสด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาเพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ของนิวซีแลนด์ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนและมีประสบการณ์มากมายในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และนำเสนอเทคนิคต่างๆในหัวข้อบรรยาย: “แนวทางการวางรากฐานการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษให้สำเร็จ” (Sowing the seeds for success in English language teaching and learning) โดยได้แนะนำเคล็ดลับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จ ดังนี้

– สิ่งสำคัญที่สุดในการจะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปัจจัยสำคัญ คือ“นักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนและสนุกไปกับมัน”โดยผู้สอนจะต้องรู้จักนักเรียนให้มากขึ้นว่า พวกเขากำลังสนใจเรื่องอะไร เพื่อช่วยให้เด็กๆ รู้สึกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

– ประเภทกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษและรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ (เช่น ครู นักเรียนงานคู่, งานกลุ่ม ฯลฯ) ที่หลากหลาย รวมทั้งการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษต่างๆ ได้แก่ การฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ก็สำคัญเช่นกัน โดยการให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษทีละนิดทีละน้อย แต่อย่างรวดเร็ว โดยท้า

ทายให้เด็กทำให้ได้ตามเวลา ช่วยให้เด็กจดจ่อและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะรู้สึกสนุกโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ และขณะเดียวกันก็ไม่ควรลืมสอนทักษะภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไม่ลืมหัวใจของการเรียนภาษาคือ ให้นักเรียนเกิดการใช้ภาษาอังกฤษซ้ำๆบ่อยๆ

– การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนด้วยความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านความจำและการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตจริง การพูดคำศัพท์เดิมๆ เสียงดังฟังชัดซ้ำๆ หรือการจับคู่ภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นทำได้ง่ายกว่าครูผู้สอนลงไปนั่งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียน แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการทำกิจกรรมเช่นนั้นต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนอย่างระมัดระวังและมั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน

– ครูสอนภาษาอังกฤษต้องมี “ความเชี่ยวชาญ” การใช้ภาษาอังกฤษ และต้องรู้จักทดลองทำการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษกัน และต้องไม่ลืมว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้นใช้ระยะเวลา ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสนุก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษด้วย และที่ลืมไม่ได้ คือ คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องแบ่งปันความรู้กันและกัน รวมทั้งร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการสอนภาษาอังกฤษ

– ครูสอนภาษาอังกฤษต้องมี “ความเชี่ยวชาญ” การใช้ภาษาอังกฤษ และต้องรู้จักทดลองทำการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพูดคุยภาษาอังกฤษกัน และต้องไม่ลืมว่า การเรียนภาษาอังกฤษนั้นใช้ระยะเวลา ดังนั้น ครูผู้สอนจะต้องทำให้กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสนุก ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษด้วย และที่ลืมไม่ได้ คือ คณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษจะต้องแบ่งปันความรู้กันและกัน รวมทั้งร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการสอนภาษาอังกฤษ

– เทคนิคการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่สำคัญคือ การรู้จักผู้เรียน (นักเรียน) ถือเป็นหลักการสำคัญของการสอนภาษาอังกฤษ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้สอนใช้เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนและมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้ และอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งโจทย์ให้นักเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เช่น ฝึกพูดกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และต้องแน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจภาษาอังกฤษที่เรียน แล้วสามารถนำไปใช้จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้จริง หากพวกเขาทำได้ก็จะเกิดกำลังใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และบรรลุสิ่งที่ยากมากขึ้นทีละระดับ จนประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษ

“นักเรียนจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด ถ้ารู้จักใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพูดคุยตอบโต้หรือทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย และการที่ผู้สอนจะทำให้นักเรียนมาถึงจุด ๆ นี้ได้ ก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และทำให้พวกเขาสนุกไปกับการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนจดจำบริบทการใช้ภาษา อังกฤษได้ดีอีกด้วย ซึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา” ดร.คาเรน แอชตัน กล่าวสรุป

Comments (0)

อัพเดทเทรนด์การศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรพัฒนา AI – สร้างเกมส์ – ดิจิทัลเฮลท์

Posted on 25 ตุลาคม 2022 by admin

          หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand Education Fair 2022 งานการศึกษาที่รวบรวมสถาบันการศึกษานิวซีแลนด์เอาไว้เกือบ 50 สถาบัน พร้อมทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบัน และกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัส วันเสาร์ที่ 5 พ.ย. 65 นี้  เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 ลงทะเบียน ร่วมงาน ฟรี  https://bit.ly/NZFairTH22

งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Education Fair 2022) กลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 2 ปี หลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อต่างประเทศ ได้สัมผัสการเรียนรูปแบบใหม่ในแบบนิวซีแลนด์ ประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา และได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในการเตรียมความพร้อมเด็กสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อีกทั้งการศึกษาของนิวซีแลนด์ยังมีความโดดเด่นทางด้านหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล ทำงานได้ระหว่างเรียนและสามารถต่อวีซ่าทำงานได้สูงสุดถึง 3 ปีภายหลังจบการศึกษา มีสภาพแวดล้อมและธรรมชาติที่สวยงาม ปลอดภัย  ผู้คนเป็นมิตร มีวัฒนธรรมหลากหลาย เป็นประทศแรกที่มีกฎหมายคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ และค่าครองชีพไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยให้ความสนใจไปเรียนต่อมากที่สุด

ภายในงาน New Zealand Education Fair 2022 ได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์เกือบ 50 สถาบัน ทั้งโรงเรียนมัธยม มหาวิทยาลัย (ครบทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์)  สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันภาษา โดยน้องๆสามารถร่วมค้นหารายละเอียดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาต่างๆที่เหมาะสมกับตนเอง พร้อมอัพเดทเทรนด์การศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตอาชีพอนาคตของคนรุ่นใหม่ อาทิ หลักสูตรการพัฒนา AI,  หลักสูตรการสร้างเกมส์, วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพดิจิทัลหรือดิจิทัลเฮลท์  (Health Sciences in Digital Health), นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist),  เทคโนโลยีแฟชั่นดิจิทัล (Digital Fashion Technology), การตลาดดิจิทัล (Digital Ubiquitous Marketing) และ การออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital and Design) เป็นต้น

พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ The University of Auckland มอบทุนการศึกษามูลค่าสูงสุดถึง $10,000 หรือมากกว่า 200,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรืออนุปริญญาโท และทุนการศึกษา $5000 หรือกว่า 100,000 บาท จาก  AUT International Excellence  และทุนการศึกษาอื่นๆ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับตัวแทนสถาบันการศึกษาได้ภายในงาน

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้น (คอร์สสั้นเชิงวิชาชีพ) ไม่ว่าจะเป็น ช่างอุตสาหกรรม เชฟ ไอที  และทางด้านวิชาชีพอื่นๆ องค์กรสถาบันเทคโนโลยี Te Pukenga ที่รวมสถาบันเทคโนโลยีทั้งหมดของนิวซีแลนด์เข้าด้วยกัน จะมีการเปิดตัวในงานนี้

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆเปิดประสบการณ์ห้องเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ กับกิจกรรมห้องเรียนจำลองที่ทาง Education New Zealand ได้ยกคลาสเรียนจากคุณครูนิวซีแลนด์มาให้นักเรียนไทยได้สัมผัสประสบการณ์จริง 3 รอบ  เวลา 11.45 น. , 14.00 น. และ 15.00 น.   ผู้สนใจลงทะเบียนด่วน รับจำนวนจำกัดได้ที่.คลิก https://bit.ly/3rgfeE0  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

 พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณสู่ขวัญ บูลกุล  ที่จะมาร่วมพูดคุยและเปิดใจว่าทำไมถึงเลือกให้ น้องปราบ ลูกชายเพียงคนเดียวไปเรียนที่ประเทศนิวซีแลนด์

ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงาน ฟรี พร้อมรับสิทธิ์ทุนการศึกษาจากหลากหลายสถาบันในงานนี้งานเดียว  และ ลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับนิวซีแลนด์ ฟรี จากสายการบิน Air New Zealand

คลิก  https://bit.ly/NZFairTH22

Comments (0)

อบจ.หนองคาย สนับสนุน-ส่งเสริมอาชีพน้องๆผู้พิการ

Posted on 17 สิงหาคม 2022 by admin

          นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะฯ  ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพน้องๆผู้พิการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ได้มีงานทำ เพื่อช่วยเหลือตัวเอง-ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ด้วยงบประมาณ  1,072,500 บาท

นอกจากนี้ ยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนพิการมีวุฒิการศึกษา รวมทั้งฝึกวิชาชีพให้แก่คนพิการฯ อีกด้วย โดยมีนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผอ. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนางอัจจิมา ชวลิตธำรง ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  อ.เมือง จ. หนองคาย  เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

YOUNG ANIMATORS

Posted on 29 กรกฎาคม 2022 by admin

Melissa Haydon-Clarke, Chargée d’affaires a.i of The New Zealand Embassy, (4th from left), New Zealand Ambassador to Thailand recently presided over the opening ceremony of Meet-Greet-Grasp Knowledge from world-class Animator Nikora Ngaropo hosted by the New Zealand Embassy and New Zealand Thailand Chamber of Commerce to celebrate Matariki, Maori New Year 2022. Meet-Greet-Grasp Knowledge was part of Young Animators in Thailand (24-29 June) designed to motivate and engage Thai students are interested in animation and filming to give them tips and tricks for a pathway to related industries in New Zealand. The event was led by Nikora Ngaropo, a top animator from New Zealand with more than 20 years’ experience in the animation and filming industry. He has been working with Weta Workshop, the award-wining company responsible for producing Avatar, The Hobbit, Planet of the Apes, Tin Tin and any more films.

Comments (0)

สร้างแรงบันดาลใจสู่ YOUNG ANIMATORS

Posted on 22 กรกฎาคม 2022 by admin

          Animator หรือ นักสร้างแอนิเมชั่น ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพท้าทายของคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานภาพ CG สร้างสรรค์ออกแบบและสื่อภาพเคลื่อนไหว ที่เราสามารถพบเจอผ่านจอภาพในสื่อต่างๆ รวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชั่นฟอร์มยักษ์อย่าง Avatar, The BFG และ The Hobbit

นับเป็นโอกาสดีของน้องๆเยาวชนไทย ที่ได้ร่วมเวิร์คช็อปแอนิเมชั่นดิจิทัลอย่างใกล้ชิดกับนิโคราล์ งาโรโป (NIKORA NGAROPO) นักสร้างแอนิเมชั่นชาวนิวซีแลนด์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่เคยทำงานกับ Weta Workshop บริษัทดังในภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก เช่น  Avatar, The Hobbit, Planet of the Apes, The BFG และอีกมากมาย ที่ทางสถานทูตนิวซีแลนด์ และหอการค้าไทย-นิวซีแลนด์ (New Zealand Thai Chamber of Commerce – NZTCC)  จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงทางศิลปะ วัฒนธรรมและการศึกษาของทั้งสองประเทศ เนื่องในปีใหม่ MATARIKI 2022 ของชาวเมารี ผ่านโครงการ YOUNG ANIMATORS เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำเคล็ดลับให้เยาวชนไทยที่สนใจเรียนและทำงานในสายงานนี้ในการไปสู่อาชีพระดับโลกด้านดิจิตัล การทำหนังและอนิเมชั่นในนิวซีแลนด์

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางเมลิสซา เฮร์ดอน-คลาร์ก (Ms. Melissa Haydon-Clarke) อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครทูต สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Meet-Greet-Grasp Knowledge from World-class Animator Nikora ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ โดยกล่าวเปิดงานว่า ในโอกาส Martariki ปีนี้ เป็นช่วงเวลาที่น่ายินดี สอดคล้องกับที่ทางรัฐบาลนิวซีแลนด์จะทำการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยได้มีการจัดช่วงเวลาในการแบ่งปันความรู้ให้กับเยาวชนไทย ในสาขาที่น่าตื่นเต้นและเป็นที่สนใจของโลกบัจจุบันคือ อนิเมชั่น หนัง และเกมส์ ที่นิโคราล์ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จของการศึกษาที่นิวซีแลนด์ทำให้คนที่เรียนมาด้านนี้ มีทักษะที่เหมาะความต้องการของโลก ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุด และสามารถใช้ทักษะจนสำเร็จและมีชื่อเสียงได้ทำหนังระดับโลกในหลายๆ เรื่อง ในวันนี้ นิโคราล์ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยว่า ไม่ว่าใครก็สามารถไปสู่เส้นทางความสำเร็จแบบนิโคราล์ได้ถ้ามีความมุ่งมั่นพอ

            นางมายา เพียร์สัน ประธานสภาหอการค้าไทยนิวซีแลนด์ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจการจัดงานว่า อยากให้คนไทยรู้จักกับมาตาริกิ (MATARIKI) ปีใหม่ของชาวนิวซีแลนด์ จึงได้เชิญNIKORA ซึ่งเป็น ANIMATORS ที่มีประสบการณ์มากๆมาสร้างแรงบันดาลใจเป็น Pilot Project ปีแรกและหวังว่าจะมีการจัดในปีต่อๆไป

NIKORA ได้นำเสนอ workshop ให้กับนักเรียนไทย ใน Children of the Forest ที่กาญจนบุรี, นักเรียนจาก ISB International School, และเปิดให้นักเรียนไทยทั่วไปเข้าร่วม Workshop และ เสวนาที่ Bangkok C-ASEAN, ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2565 ใน workshop เป็นการสอนเทคนิคแอนิเมชั่นพื้นฐานให้นักเรียน เข้าใจและสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการสร้างภาพนิ่งไปสู่ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเด็กๆ มีความสนุกสนานในการร่วมงาน และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนไทยไปสู่อาชีพในระดับโลกได้ในอนาคต โดย นิโคราล์ งาโรโป อธิบายถึงกระบวนการคิดการทำงานในสายงานนี้ และพูดถึงแรงกระตุ้นที่ทำให้นักเรียนอยากมาเรียนและทำงานในสายงานนี้ ว่าการที่ได้มี่โอกาสเดินทางไปทั่วโลก และผลตอบแทนที่สูงมาก ตัวอย่างเช่น นิโคราล์ ที่เริ่มต้นงานในสายงานนี้เมื่อ 20 ปีก่อนด้วยเงินเดือนกว่า 2 ล้านบาท เป็นข้อดีในการทำงานสายงานนี้

ทั้งนี้อุตสาหกรรมแอนิเมชั่น การทำภาพยนตร์ หรือสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นงานที่ค่อนข้างทำงานหนัก แต่ด้วยการวางแผนที่ดี การให้ความสำคัญกับ Work Life Balance ของประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ชั่วโมงงานที่นิวซีแลนด์ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับที่อื่นคือ ประมาณ 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

            นิโคราล์ ยังได้เปิดเผยถึงคุณสมบัติการเป็น Animators ที่ประสบความสำเร็จ คือ ต้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทำงานหนัก สามารถเดินทางได้ รวมถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญในการสื่อสารเพื่องานด้านนี้ แต่ที่นิวซีแลนด์อย่าง Weta Workshop จะดูที่ความสามารถเป็นหลักมากกว่า ซึ่งนิโคราล์กล่าวว่าหลังจากที่ได้สอนและพูดคุยกับนักเรียนไทยทำให้เห็นว่านักเรียนไทยมีความคิดสร้างสรรมาก และประเทศไทยเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมและเรื่องราวที่นักเรียนสามารถนำไปถ่ายทอดอันจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างเช่นหนังเรื่อง Avatar ที่มีเรื่องราวจากชนเผ่าท้องถิ่นเมารี ทำให้มีเรื่องราวลึกซึ้งได้ใจผู้ชมทั่วโลกอย่างล้นหลาม

ส่วนการไปเรียนด้านดิจิทัลแอนิเมชั่น การทำหนังหรือภาพยนตร์ที่นิวซีแลนด์ก็มีส่วนช่วย เนื่องจากมีอุตสาหกรรมรองรับ และนักเรียนเห็นตัวอย่างจริง เรียนเป็นแนวปฏิบัติ และเมื่อเรียนจบปริญญาตรี หรือ โท ยังจะสามารถทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ต่อถึงสามปีอีกด้วย

เทคโนโลยีในปัจจุบันปรับเปลี่ยนไปเร็วมาก ซึ่งนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนสู่ทักษะในอนาคตตลอดเวลา จึงเหมาะในการศึกษาต่อในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ดิจิตัล นิวซีแลนด์ได้รับเลือกเป็นที่หนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษที่เตรียมทักษะนักเรียนสู่อนาคตได้ดีที่สุดในโลกจาก The Economist Intelligence Unit ถึงสามปีซ้อนจาก 2017-2019 เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความพร้อมของนิวซีแลนด์ในการที่เป็นแหล่งศึกษาชั้นนำของโลกในด้านนี้

สำหรับน้องๆ ที่แข้าร่วม Workshop ในโครงการ YOUNG ANIMATORS ครั้งนี้ร่วมแชร์ประสบการณ์ เริ่มจาก นางสาว ฐิตาพร คูทองกุล (ป๊อป) เรียนจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ สาขาผลิตสื่อนวัตกรรม กล่าว่า เป็นคนที่ชอบเรียนรู้เบื้องหลังในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ การถ่ายภาพ แอนิเมชั่นฯลฯ การร่วมงานได้เรียนรู้และเห็นมุมมองของคนที่ทำงานสายด้านแอนิเมชั่น วิธีจัดการปัญหาต่างๆ

            นายตติยะ เลิศศรีสัมพันธ์ (ลัคน์) จากมหาลัยกรุงเทพอินเตอร์ กล่าวว่า Animator เป็นความฝันตั้งแต่เรียนอนุบาลครับ อยากสร้างโลกที่อยู่ในจินตนาการให้คนอื่นๆเห็นครับ ดีใจที่ได้เข้าร่วม Workshop กับ NIKORA ได้เรียนรู้เรื่อง pipeline ของอนิเมชั่น และเคล็ดลับการเป็น Animator ที่ยอดเยี่ยม ผมอยากไปเรียนต่อสายงานนี้ที่นิวซีแลนด์ อยากสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และเปิดโลกกว้างให้มากขึ้น

Comments (0)

การศึกษานิวซีแลนด์ จับมือ 5 โรงเรียนดังระยอง พัฒนาโครงการห้องเรียนดิจิทัล เพิ่มโอกาสเด็กไทย

Posted on 10 กรกฎาคม 2022 by admin

69924_resize

          การศึกษานิวซีแลนด์  จับมือ 5 โรงเรียนดังระยอง ต่อยอดโครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom  เพิ่มโอกาสให้ครูและเด็กไทย ได้แลกเปลี่ยนการเรียน และพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยในรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น

          นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand ; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปี 2020 ช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19  ทำให้มีข้อจำกัดและอุปสรรคในการเดินทางทั่วโลก ENZ จึงได้ริเริ่มโครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom เพื่อช่วยสานต่อความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างครูและนักเรียนไทยกับครูและนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ผ่านการทำงานและกิจกรรมออนไลน์ร่วมกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์ทางการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยมีความต่อเนื่องและเกิดผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

– พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือทางการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างโรงเรียนในนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทยในรูปแบบใหม่ที่เป็นดิจิทัลมากขึ้น

– ให้โอกาสนักเรียนในการพัฒนาและสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและความชื่นชมในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันข้ามวัฒนธรรม และการสื่อสาร

– เปิดโอกาสให้ครูจากทั้งสองโรงเรียนได้แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของวิธีการสอน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ และปรับปรุงความสามารถทางวัฒนธรรม

โครงการ New Zealand – Thailand Digital Classroom มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 300 คน จากโรงเรียนต่างๆ ยกตัวอย่างโรงเรียนในปี 2521 ที่ผ่านมา ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง, โรงเรียนระยองวิทยาคม, โรงเรียนธัญบุรี และ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

S__43851906_resize

สำหรับในปี 2022 ทาง ENZ ได้จัดโครงการนี้ร่วมกับ Christchurch Educated ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคของเมืองไคร์เชิร์ช นิวซีแลนด์ และ กลุ่มโรงเรียนในจังหวัดระยอง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จากเมืองไคร์เชิร์ช นิวซีแลนด์ 5 โรงเรียน  และ จากจังหวัดระยอง 5 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง, โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง, โรงเรียนระยองวิทยาคม และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา โรงเรียนมาบตพุดพันพิทยาคาร

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการจับคู่ระหว่างโรงเรียนนิวซีแลนด์และโรงเรียนไทย โดยครูจากสองโรงเรียนตกลงในการคัดเลือกนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ ช่วงวันและเวลาและระยะเวลาในการจัดโครงการตามความเหมาะสม โดยครูจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ และนักเรียนจากทั้งสองประเทศจะถูกจับกลุ่มร่วมกันเพื่อทำงานกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีการทำประชุมสดทางออนไลน์ทุกสัปดาห์เพื่อปรึกษาโครงการ และนำเสนอผลการวิจัย หรือกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดโครงการ ระยะเวลาเรียนประมาณ 5 สัปดาห์

ทัศนะจากน้องๆนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2021 ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่

นายวันชัย กระจ่าง (น้องเบียร์)_2_resize

          นายวันชัย กระจ่าง (น้องเบียร์) ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง เล่าว่า ผมรู้สึกประทับใจมากๆที่เด็กต่างจังหวัด ซึ่งขาดแคลนประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรม ได้รับโอกาสดีๆที่จะฝึกภาษาอังกฤษและทักษะต่างๆ แถมเป็นการเปิดโลกให้กับเด็กๆอย่างผมมากที่ได้มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของเขาผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่สะดวกสบาย ประสบการณ์ที่ได้คือ การที่เราเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมโลกภายนอก, ทุกวันนี้โลกของเราก้าวหน้าไปอย่างมากทักษะที่จำเป็นคือทักษะการเรียนรู้ที่จะปรับตัว ทำให้ผมจะต้องปรับตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆจากประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้ผมและเพื่อนๆที่ร่วมโครงการกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นและที่สำคัญคือกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยครับ.

“ทุกคนล้วนใฝ่ฝันหาโอกาสและประสบการณ์ให้กับตนเอง ผมได้รับความอบอุ่นจากการร่วมกิจกรรม ทั้งจากเพื่อน คณะครู และพี่ๆผู้ประสานงาน ผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของผู้จัดที่จะทำโครงการให้ผมและเพื่อนๆ ซึ่งมันมีค่ามาก เพราะผมยังไม่เคยได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเลย หรือการจะมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติสักหนึ่งคนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โครงการนี้จึงเป็นเสมือนโครงการที่มาสานฝันเด็กต่างจังหวัดแบบผมมากๆ ช่วยมอบโอกาสและประสบการณ์ดีๆ ให้กับผมและเพื่อนๆ ผมจึงมองว่าโครงการนี้มีคุณค่าและควรค่าแก่การจัดขึ้นอีกเรื่อยๆเพื่อกระจายโอกาสให้เด็กไทยในต่างจังหวัด ขอขอบคุณมากๆครับ”

นางสาวกัลยา พนรเขต (น้องแป๋ม)_2_resize

          นางสาวกัลยา พนรเขต (น้องแป๋ม) เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม เล่าว่า ตอนแรกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม New Zealand – Thailand digital classroom  รู้สึกตื่นเต้นและกังวลมากๆค่ะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เจอได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆชาวต่างชาติ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเจอกันแบบออนไลน์ก็ยังคงตื่นเต้นมากๆอยู่ดี แล้วหลังจากที่พวกเราได้ Contacts ของเพื่อนนิวซีแลนด์มาแล้ว พวกเราก็คุยกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าต้องทำงานด้วยกัน ทำพรีเซนต์เกี่ยวกับ Issue facing teener เราก็เลยต้องคุยแลกเปลี่ยนทั้งการใช้ชีวิต การเรียนการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตวัยรุ่น ปัญหาต่างๆที่เราทั้ง 2 ประเทศพบเจอ มันทั้งสนุก ทั้งได้เปิดโลกเปิดมุมมองในที่บางครั้งเราก็ไม่เคยรู้ ที่สำคัญคือพวกเค้าน่ารักมากๆค่ะ คุยสนุกมากเลย ต่างคนต่างสนใจการใช้ชีวิตของกันและกัน ทำให้มีเรื่องให้คุยกันตลอดเลยค่ะ

“หนูคิดว่าเป็นกิจกรรมออนไลน์ในยุคโควิดที่ดีมากๆค่ะ เปิดโอกาสให้เราได้ฝึกฝนทักษะทางด้านภาษารวมถึงการทำงานการเข้าสังคม การแก้ปัญหา ซึ่งทำให้เราได้มิตรภาพที่ดีกับคนต่างเชื้อชาติ ประสบการณ์ราคาแพงที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ เพียงแค่ใช้ใจแลกมันมาเท่านั้นเอง ก็อยากขอบคุณที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้นักเรียนอย่างพวกเรานะคะ แล้วก็ขอบคุณตัวเองและคุณครูที่เชื่อว่า เราจะได้อะไรหลายอย่างจากกิจกรรมนี้ แล้วก็คิดไม่ผิดจริงๆค่ะ

นางสาวอุบลวรรณ สุพรมอินทร์ (กาละแมร์)_2_resize

          นางสาวอุบลวรรณ สุพรมอินทร์ (กาละแมร์) เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง เล่าถึงประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ Digital classroom  ในปี 2021 ว่า โครงการ New Zealand – Thailand digital classroom  ถือเป็นโอกาสที่ดีของใครหลายๆคนที่ไม่สามารถไปสถานที่จริงๆ  แต่การเรียนออนไลน์ก็ทำให้เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า สะดวก ได้รับความรู้เหมือนกัน ถึงแม้อาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศตรงนั้น เรียนรู้สภาพแวดล้อมตรงนั้นจริงๆ แต่ก็ยังเป็นอะไรที่มอบประโยชน์และประสบการณ์ให้เราได้ไม่น้อยเลย เราได้เปิดโลกมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนิวซีแลนด์มากขึ้น ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นต่างชาติจากทางออนไลน์ ทำงานร่วมกัน โชคดีที่ได้เพื่อนในทีมที่น่ารัก เฟรนลี่มากๆ ตั้งใจทำงาน พยายาม Discuss หาเรื่องพูดคุย พยายามให้ได้รู้จักกันมากขึ้น เราก็ได้แชร์วัฒนธรรมอาหารของไทยให้กับเขาด้วยที่  ได้ฝึกให้มีความรับผิดชอบ ที่สำคัญที่สุดได้ฝึกภาษาอังกฤษแน่นอนได้ใช้ในการ communicate (สื่อสาร) กับ Native speaker (ครูพื้นเมือง) ได้ใช้จริงๆ ช่วยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น เขาก็รู้สึก appreciate (ชื่นชม) กับการเรียนรู้ภาษาของเรา ไม่มีการมา judge (พิพากษา) แถมชมบ่อยมากๆ ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ถึงจะเหนื่อยหน่อยเพราะเวลาไม่ค่อยตรงกัน แต่ทุกคนทุ่มเทใส่ใจกับงานมากๆ ค่ะ

Comments (0)

แบรนด์จูเนียร์ จับมือ อีอีซี ไทยแลนด์ จัดค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ตอบรับแนวคิด “เพราะโลกหมุนเร็วต้องเตรียมลูกให้พร้อม”

Posted on 24 ธันวาคม 2018 by admin

          ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? (EEC Thailand) ???????????????? “????????????? LEARN ?????????????????” ???????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????– ????– ???? ???????????? ????????????????????????????????? 40 ?? ? ???????????????????? ???????EECTHAILAND_PC18117_D3_C1_0255_resize

?????????? ????????? ?????????????????????????? ?????? ?????????????? (?????????) ????? ??????? ?????????????????????????? ????????? “???????? ????? LEARN ?????????????????” ???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????? ????? ??????? ?????? ??????? ?????? ???????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????? ???????

“?????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? DHA, ALA ?????????? B12 ??????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????? 3 ?????? ?????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????

          ????????????????????? – ????????–???????? ???????????????????????????????????????? “?????? ????????-???? ?????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????? ????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????? ???????????????????? ?????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ???????????????? ???????????????? ??????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????? ????????????????  ???????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????  ????????? ????????????? ??????????????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

          ?????????? – ????? ????????????? ?????????????????? 6 ??? ?????????? – ???????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????? LEARN ????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????  ??????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????? ???????????????????? ????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????”

003-tile

          ???????????? – ??????? ?????????????????? – ????????? ????????????? ????????? 9 ????????? “?????????????????? ??? ???????????? 1 ?? 20 ???????? ?????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????  ?????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??? EEC Thailand ????????????????????????? ??????????????????????? ??????????? ????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????

Comments (0)

การศึกษานิวซีแลนด์จัด School Roadshow แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Posted on 17 ธันวาคม 2018 by admin

S__5218343-1

      ?????????????????????????? ????????????????? ??????? 6 ????????????????? ????????????? ?????? ???????????????????? ??????????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????? QS Ranking ???????????? ?????? ???? ??????? ????? ????????????? ???????? ????? ????? ???????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? 6 ??????????? ??????????????? ? ?????????????????????????? ???? ????????????????? ?????????????????????????? ??? Bangkok International Secondary School ?????????? ???

Comments (0)

เรื่องล่าสุด