Archive | เมษายน, 2023

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน CDG

Posted on 27 เมษายน 2023 by admin

        นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CDG ให้การต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “Digital Transformation – Accelerating Thailand to Smart Nation” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่6  จำนวน 109 คน  อาทิ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ  นายธานินทร์ พานิชชีวะ นางมรกต ยิบอินซอย นางบุปผา กวินวศิน ฯลฯ เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services รวมถึงหัวข้อ Gaining Competitive Edge with Data Intelligence”  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน Microsoft

Posted on 26 เมษายน 2023 by admin

        นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประทศไทย) จำกัด ต้อนรับและบรรยายหัวข้อ “Thailand Digital Imperatives – Doing More with Less” ให้กับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่6  จำนวน 109 คน  อาทิ นายจิรพล ตังทัตสวัสดิ นายฐิตกร อุษยาพร นายรังสรรค์ พวงปราง ภญ.โสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ อาคาร ออลซีซันส์เพลส ถนนวิทยุ เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ระยอง เยี่ยมชมงานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ

Posted on 25 เมษายน 2023 by admin

          นางจุฑามาศ มั่นสุวรรณ  ผอ. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค2  ระยอง และคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  เพื่อปรึกษาและแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ อาทิ ด้านการจ้างงานคนพิการ และด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาด้านต่างๆด้วย โดยมีนายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  และทีมบริหารมูลนิธิฯให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ
บางละมุง ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี 342-3-04066-0 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์มูลนิธิฯที่  www.mahatai.org หรือสอบถามรายละเอียดที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8100, 8102 มือถือ 099-394-4795

Comments (0)

2 ผู้บริหาร เชิญชวนสนับสนุน “ถุงสุขยกกำลัง3 “เสริมสิริมงคล…รับปีใหม่ไทย รายได้เลี้ยงผู้พิการกับเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม

Posted on 21 เมษายน 2023 by admin

          เทศกาลปีใหม่ไทย…  เชื่อว่าหลายท่านกำลังหาของฝากของขวัญเพื่อไปมอบให้บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก หรือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะทำบุญทำทาน และเพื่อเสริมสิริมงคลกับการเริ่มต้นปี(ใหม่)กัน 2 ผู้บริหาร ขอเชิญชวนคนไทยใจบุญทุกท่านให้ช่วยสนับสนุนเพื่อให้ผู้พิการหารายได้เลี้ยงตัวเอง ในโครงการ  “สุขยกกำลัง 3  สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ADE BY DISABLED โดยเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม  กับ“ถุงสุขยกกำลัง3” ซึ่งในถุงบรรจุสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการขอหรือการรอรับเงินบริจาค ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์จากคนพิการและคนในชุมชนกว่า10 เครือข่าย จำนวน 500,000 ถุง ราคาถุงละ 199 บาท  จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ โดยสั่งซื้อได้ด้วยการแอด Line ที่ @mahataicharity หรือโทร 093 992 6959, 086 414 7584

          นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ กล่าวว่า การตั้งโครงการ “สุขยกกำลัง3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ เพื่อต้องการเปลี่ยนจากผู้ขอ ผู้รอรับเงินบริจาค เป็นผู้ลงมือทำสร้างผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเพื่อจำหน่าย และช่วยเหลือเครือข่ายที่มีสินค้าอยู่แล้วให้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคทั่วไป โดยกระจายรายได้สู่เครือข่ายผู้พิการ ผู้ปกครอง และคนในชุมชมให้ได้หลายกลุ่ม ขณะเดียวกันก็ยังนำรายได้จากการจำหน่ายมาบริหารองค์กรได้อีกทางหนึ่ง เราต้องการเปลี่ยน  Mindset คนพิการ กลุ่มเปราะบาง เสริมสร้างกำลังใจ รู้คุณค่าของตัวเอง และให้มีทางเลือกในการทำอาชีพ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  โดย “สุขยกกำลัง3” คือ 1.สุขทำ               มูลนิธิฯ และเครือข่ายผลิตสินค้าคุณภาพออกจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แทนการรอรับเงินบริจาค2. สุขให้  ผู้สนับสนุนได้ให้โอกาสคนพิการ และคนในชุมชน ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน  และ3. สุขรับ  หากผู้ซื้อไม่ประสงค์จะรับสินค้า “ถุงสุขยกกำลัง3” จะส่งมอบไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เช่น โรงเรียน พื้นที่ทุรกันดาร สถานสงเคราะห์ ชุมชนแออัด ฯลฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมีคนดังและคนมีชื่อเสียงในแวดวงนักธุรกิจที่ร่วมเชิญชวนโครงการ “ถุงสุขยกกำลัง3”  นับเป็นโอกาสดีเพื่อเสริมสิริมงคล…รับปีใหม่ไทยร่วมกันด้วยการให้คนไทยใจบุญทุกท่านร่วมอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการให้ชีวิตมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสังคม สามารถพึ่งพาตนเอง ให้มีอาชีพที่ยั่งยืน มีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม…

         ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  ผู้บริหารหญิงแถวหน้าของเมืองไทย  “ต้องขอชื่นชมจากใจจริง โครงการ “สุขยกกำลัง3 สุขทำ สุขให้ สุขรับ” ของเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพราะมีความมุ่งมั่นในการหาเลี้ยงตนเอง เปลี่ยนจากผู้ขอ ผู้รอรับเงินบริจาค เป็นผู้ลงมือทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายเอง และช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้ดิฉันก็มองหาของขวัญซึ่ง “ถุงสุขยกกำลังสาม” เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งเราสามารถสั่งสินค้าโดยผ่านมูลนิธิฯแอดไลน์ @mahataicharity  มีจำหน่ายเพียง 500,000 ถุงๆละ 199 บาท  เท่านั้นคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างสุขด้วยการอุดหนุนถุงสุขยกกำลัง3กันนะคะ

ส่วนด้าน  นายชวิศ ยงเห็นเจริญ ผู้บริหารวิศวกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง บริษัท ชลิต อินดัสทรี  จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP”  บริษัทฯ เรามีลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจมากมาย และช่วงปีใหม่ไทย เราก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆ ให้กับลูกค้าเราอยู่แล้ว   “ถุงสุขยกกำลัง3” คือตำตอบครับ  ซึ่งมีสินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยผู้พิการและเครือข่าย โดยในถุงสุขยกกำลัง3 มีขนมและอาหารอร่อยๆ เช่น ทองม้วน คอนแฟลกธัญพืช คุกกี้ หรือจะเป็นน้ำพริก ก็ตาม เป็นขนมที่ผมชอบด้วย จะบอกว่าเมื่อเราสนับสนุนซื้อถุงสุขยกกำลัง3 รายได้ทั้งหมดเรย์วิสาหกิจเพื่อสังคมฯ จะนำมาบริหารภายในองค์กร สร้างเครือข่ายให้มีรายได้ มีอาชีพ มีกำลังใจที่จะสู้ต่อเห็นคุณค่าในตัวเอง เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดีเราทุกคนจะได้มีส่วนในการหยิบยื่น “ความยั่งยืน” แทนการบริจาคให้พวกเขามาร่วมกันทำบุญ สร้างกุศลด้วยการส่งเสริมอาชีพให้ผู้พิการได้ยืนด้วยตนเองอย่างภาคภูมิในสังคมด้วยกันนะครับ”

Comments (0)

เด็กไทยบินเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ล้นหลาม พัฒนาภาษาอังกฤษเรียนรู้การใช้ชีวิตทั้งใน-นอกห้องเรียน

Posted on 11 เมษายน 2023 by admin

เมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ เอเจ้นท์ตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ จัดงาน “เปิดประสบการณ์ซัมเมอร์พัฒนาภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์” ปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆนักเรียนไทย อายุระหว่าง 11-17 ปี ที่จะบินไปเรียนซัมเมอร์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กับโครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีน้องๆตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลามมากกว่า 400 คน โดยมี นางสาวจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านการศึกษา ENZ และตัวแทนที่ปรึกษาการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-นิวซีแลนด์ TNZC ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ ชั้น 7 (ตึกแดง) จตุจักร

โครงการเรียนภาษาระยะสั้นที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับน้องๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยในห้องเรียน น้องๆนักเรียนไทยจะได้เข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับโรงเรียนนิวซีแลนด์ และวิชาเรียนพื้นฐานกับนักเรียนนิวซีแลนด์ในระบบการเรียนการสอนจริง และสภาพแวดล้อมห้องเรียนนิวซีแลนด์จริงๆ ที่สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกได้ทุกอย่างไม่ต่างจากนักเรียนนิวซีแลนด์ ส่วนนอกห้องเรียนน้องๆจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกอาทิตย์ นอกจากนี้น้องๆยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน กับครอบครัว Host ชาวนิวซีแลนด์ มีกิจกรรมให้ทำร่วมกัน และช่วยดูแลนักเรียน ความปลอดภัยเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้น้องๆมีพื้นฐานและพัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

        คุณแม่วราพร จิระพันธุ์ทอง ซึ่งเป็นคุณแม่น้องคุณพัฒน์ บำรุงกิตติ (น้องบอส) อายุ 13 ปี กล่าวว่า “ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด-19 นิวซีแลนด์ปิดประเทศมานาน ทำให้หลายคนรอ ดังนั้นพอเริ่มเปิดประเทศต้องรีบตัดสินใจ ทราบว่ามีหลายคนที่พลาดโอกาส เหตุผลที่เลือกให้น้องบอสไปเรียนที่นิวซีแลนด์ เพราะสมัยตอนคุณแม่เคยไปเรียนที่ประเทศใหญ่ (อังกฤษ) ตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยอบอุ่น เลยตัดสินใจให้น้องบอสไปเรียนที่นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กและอบอุ่น เพราะนิวซีแลนด์มีระบบโฮสแฟมิลี่ที่ดี มีความปลอดภัย และมีระบบบัดดี้ (Buddy) ช่วยให้น้องไม่เหงา ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปูพื้นฐานให้น้อง

        คุณแม่เกษดาว ซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องศิริน กีวี่ (น้องกีวี่) อายุ 13 ปี  กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกให้น้องกีวี่ไปเรียนซัมเมอร์ที่ นิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูง สำหรับการที่จะส่งลูกที่มีอายุน้อยได้ไป summer คนเดียว ที่ผ่านมามีพี่ชาย และพี่สาว เคยไป summer ที่นิวซีแลนด์มาก่อนหน้านี้แล้ว คิดว่า ทั้งเรื่องความปลอดภัย การเลือก host ให้เด็กๆ การดูแลนักเรียนในภาพรวมดีมาก ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจค่ะ  อีกอย่างคือนิวซีแลนด์ไม่ไกลมากจากไทย สามารถเดินทางไปหาได้ค่อนข้างสะดวก เมื่อเทียบกับการไป summer ที่ประเทศอื่นอื่นๆ  เป็นการตัดสินใจร่วมกัน ระหว่างคุณพ่อ คุณแม่ และตัวเด็กค่ะ ความสำคัญแรก คือต้องปลอดภัย และตัวเด็กต้องเห็นชอบด้วยค่ะ

“สำหรับวางแผนการเรียนต่อของน้องกีวี่ที่นิวซีแลนด์ คุณพ่อคุณแม่เคยดูไว้บ้างค่ะ อยากให้น้องไปเรียนที่นิวซีแลนด์สัก 1 ปีเลย ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ การดูแลตัวเอง และ ภาษากลับมาอย่างเห็นได้ชัด เพราะที่เคยส่งพี่ๆ ไปเพียง 1 เดือน กลับมายังได้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนค่ะ”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments (0)

เรื่องล่าสุด