Categorized | ข่าว

“นิวซีแลนด์” ยังคงเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาตินิยมไปเรียนต่อเป็นอันดับต้นๆ ของโลก!

Posted on 27 กุมภาพันธ์ 2024 by admin

          ชื่อเสียงด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่งในหมู่นักเรียนต่างชาติ และสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียน ทั้งในแง่วิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆของโลก ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีสถาบันติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของ ติดอันดับท็อป 3% ของโลก นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนจบระดับปริญญาในนิวซีแลนด์ยังมีโอกาสได้รับ Post Study Work Visa (อนุญาตให้อยู่ทำงานในนิวซีแลนด์อย่างถูกกฎหมายนานสูงสุด 3 ปี) มีนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ทำให้สังคมการศึกษาในนิวซีแลนด์มีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม และดีต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

          ชื่อเสียงด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่งในหมู่นักเรียนต่างชาติ และสร้างประโยชน์ให้กับผู้เรียน ทั้งในแง่วิชาการและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยคุณภาพการศึกษาของนิวซีแลนด์มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับในอันดับต้นๆของโลก ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีสถาบันติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของ ติดอันดับท็อป 3% ของโลก นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนจบระดับปริญญาในนิวซีแลนด์ยังมีโอกาสได้รับ Post Study Work Visa (อนุญาตให้อยู่ทำงานในนิวซีแลนด์อย่างถูกกฎหมายนานสูงสุด 3 ปี) มีนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ทำให้สังคมการศึกษาในนิวซีแลนด์มีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม และดีต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ จากการสำรวจประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติที่ต่อการศึกษาในนิวซีแลนด์ ประจำปี 2566 จำนวน 4,755 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า 84% นักเรียนต่างชาติให้คะแนนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนต่อในนิวซีแลนด์ในเชิงบวกสูงถึง 83% และ 78% ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะแนะนำนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในการมาศึกษาต่อให้กับเพื่อนๆ ทั้งนี้ผลการสำรวจยังระบุด้วยว่า ประเทศนิวซีแลนด์เป็นตัวเลือกแรกของจุดหมายปลายทางการศึกษาสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 78% นอกจากนี้ 64% ของนักเรียนต่างชาติที่ตอบแบบสอบถาม ยังบอกว่าประสบการณ์การศึกษาต่อของพวกเขาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นไปอย่างที่คาดคิด หรือเกินความคาดหมาย

รายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับการศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ จากการสำรวจประสบการณ์ของนักเรียนต่างชาติที่ต่อการศึกษาในนิวซีแลนด์ ประจำปี 2566 จำนวน 4,755 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก พบว่า 84% นักเรียนต่างชาติให้คะแนนประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนต่อในนิวซีแลนด์ในเชิงบวกสูงถึง 83% และ 78% ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะแนะนำนิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกในการมาศึกษาต่อให้กับเพื่อนๆ ทั้งนี้ผลการสำรวจยังระบุด้วยว่า ประเทศนิวซีแลนด์เป็นตัวเลือกแรกของจุดหมายปลายทางการศึกษาสำหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 78% นอกจากนี้ 64% ของนักเรียนต่างชาติที่ตอบแบบสอบถาม ยังบอกว่าประสบการณ์การศึกษาต่อของพวกเขาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นไปอย่างที่คาดคิด หรือเกินความคาดหมาย

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ENZ ก็ได้ทำการสำรวจประสบการณ์ของชาวนิวซีแลนด์ จำนวน 1,100 คน ที่มีต่อนักเรียนต่างชาติที่มาศึกษาต่อในนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคม 2566 พบว่า 75% ของชาวนิวซีแลนด์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเชื่อว่าการมีนักเรียนต่างชาติมาเรียนจะส่งผลดีกับประเทศนิวซีแลนด์ โดย 81% ของผู้ตอบแบสอบถามเผยว่า นักเรียนต่างชาติช่วยให้นักเรียนท้องถิ่นได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอื่นๆ ที่แตกต่างจากตัวเอง และ 80% บอกว่า นักเรียนต่างชาติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจเมื่อปี 2559 ที่พบว่า มีคนท้องถิ่นเพียง 57% ที่เชื่อว่านักเรียนต่างชาติมีส่วนช่วยเศรษฐกิจของนิวซีแลนด์

          นายเจฟฟ์ บิลโบรห์ (Geoff Bilbrough) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของ ENZ เปิดเผยว่า  “การศึกษาต่างประเทศของนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่น่ายินดีที่นิวซีแลนด์ ยังคงเป็นประเทศที่นักเรียนต่างชาติให้การยอมรับและสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเพลิดเพลินกับกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ รวมถึงการใช้ชีวิตของนักเรียนต่างชาติได้เป็นอย่างดี”

นอกจากนี้  นายเจฟฟ์ บิลโบรห์ ยังระบุด้วยว่า “นักเรียนต่างชาติมีส่วนสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจในประเทศนิวซีแลนด์มาโดยตลอด รวมทั้งภาครัฐยังส่งเสริมความตระหนักรู้และให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนต่างชาติกับนักเรียนท้องถิ่น รวมถึงการมีส่วนร่วมของชาวนิวซีแลนด์และชุมชนของเรากับนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี”

การศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ถือเป็นภาคบริการส่งออกรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย ในปี 2019 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79% ที่มาเรียนที่นิวซีแลนด์มาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียสูงถึง 89,862 คน รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 3,000 คน โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูการศึกษานานาชาติ โดยมีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการมุ่งพัฒนารูปแบบการนำเสนอบทเรียนในรูปเเบบใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด