Archive | มีนาคม, 2024

นักเรียนต่างชาติเรียนต่อนิวซีแลนด์ 8 เดือนพุ่ง 43% ไทยติด 5 อันดับแรกรองจากจีน-อินเดีย-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้

Posted on 26 มีนาคม 2024 by admin

นิวซีแลนด์เปิดเผยตัวเลขนักเรียนต่างชาติเรียนต่อนิวซีแลนด์ 8 เดือนแรกของปี 2023 (พ.ศ.2566)  เพิ่มขึ้น 43%  เมื่อเทียบกับตัวเลขทั้งปีของปี 2022 (พ.ศ.2565)   นักเรียนไทยแห่เรียนมากเป็นอันดับ 5 รองจาก จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย

Hon P Simmonds_resize

นาง เพนนี ซิมมอนด์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาและทักษะ (Minister for Tertiary Education and Skills, Hon Penny Simmonds) ของนิวซีแลนด์ ได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ในช่วง 8 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2023 พบว่ามีนักศึกษาต่างชาติจำนวนทั้งสิ้น  59,306 ราย  ซึ่งคิดเป็นอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 43% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2022

ในจำนวนนี้พบว่า นักศึกษาจากประเทศจีนลงทะเบียนศึกษาต่อมากเป็นอันดับ 1 เป็นจำนวน 36% รองลงมาคืออินเดีย 10% ญี่ปุ่น 10% เกาหลีใต้ 5% และไทย 4%  ซึ่งจำนวนนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศไทยติดอันดับอยู่ใน 5 อันดับแรก เติบโตจากก่อนมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไทยจัดอยู่ในอันดับ 7

“จำนวนนักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อในนิวซีแลนด์มากกว่า 59,000 ราย ในเวลาเพียง 8 เดือน เป็นการยืนยันว่านักศึกษาต่างชาติยังคงมองว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศจุดหมายปลายทางและเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่น่าดึงดูด โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้เรียนอาจใช้เวลาเรียนเป็นเวลาหลายปี ได้มีนักศึกษาลงทะเบียนศึกษาต่อถึง 27,535 ราย ซึ่งจะฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตของจำนวนนักศึกษาได้อีก” นางซิมมอนด์ส กล่าว

445439-library_resize

จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนศึกษาต่อในนิวซีแลนด์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2023 กับปี 2022 พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเกือบทุกภาคส่วน โดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 347% จาก 1,565 ราย เป็น 7,001 ราย รองลงมาคือในระดับโรงเรียนมีรายงานว่าเพิ่มขึ้น 114% จาก 5,925 ราย เป็น 12,662 ราย สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคเพิ่มขึ้น 32% จาก 4,955 ราย เป็น 6,560 ราย  ส่วนระดับมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 15% จาก 24,040 ราย เป็น 27,535 ราย และสถานประกอบการฝึกอบรมเอกชน เพิ่มขึ้น 13% จาก 5,000 ราย เป็น 5,671ราย

อย่างไรก็ตาม การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและในโรงเรียน  ยังคงเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2023 จำนวนผู้ถือวีซ่านักเรียนจากประเทศไทยเติบโตขึ้นกว่า 150% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2022

“ภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนักเรียนต่างชาติไปเรียนต่อนิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงนักเรียนไทยที่ลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษ รวมถึงศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวเสริม

166801-library_resize

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษา ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จาก The Economist Intelligence Unit เป็นเวลา 3 ปีซ้อน ในการพัฒนาเด็กนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนักเรียนที่จบการศึกษาที่นิวซีแลนด์มีทักษะที่เหมาะสมกับโลกในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments (0)

ควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

Posted on 21 มีนาคม 2024 by admin

การเรียนต่อในต่างประเทศถือเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายและคุ้มค่าอย่างมาก แต่การที่จะเรียนให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้น ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบท ความคาดหวังและข้อกำหนดของระบบการศึกษาในประเทศนั้นๆด้วย

นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมการศึกษาโลก เพราะด้วยระบบการศึกษาพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้รับการยอมรับในระดับสากล สภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ธรรมชาติสวยงาม มีความเป็นพหุวัฒนธรรมโอบรับความหลากหลายในประเทศ และอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานต่อได้สูงสุดถึง 3 ปีหลังเรียนจบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหมุดหมายสำคัญทางด้านการศึกษาของนักศึกษานานาชาติจากทั่วโลก

          นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล  ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เปิดกว้างทางการศึกษาและต้อนรับนักเรียน นักศึกษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติเดินทางไปเรียนต่อนิวซีแลนด์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงนักเรียนไทยกว่า 1,800 คน ซึ่งมีทั้งระดับมัธยมศึกษา เรียนภาษาอังกฤษ  และการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

“ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ มุ่งเน้นสอนนักเรียนให้คิดเชิงวิเคราะห์ เน้นฝึกการแก้ปัญหาและสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ ถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มท็อป 1% ของโลก ทุกมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการความทุ่มเทในการเรียนการสอนเพื่อผลลัพธ์อันเยี่ยมยอด” นางสาวช่อทิพย์ กล่าวและเสริมว่า

อย่างไรก็ตาม การเรียนในมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นักเรียนต่างชาติควรมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ให้ดีก่อน  โดยมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ (University of Canterbury) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของนิวซีแลนด์ ที่มี UC Business School ติดอันดับท็อป 1% ของโลก ได้ให้คำแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสู่ความสำเร็จดังนี้

 • ทำความเข้าใจวัฒนธรรมและการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ พร้อมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวัง วิธีการทำงาน และข้อกำหนดเงื่อนไขของระบบมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ ถือเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์
 • เตรียมพร้อม ปรับตัว และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และด้านการศึกษา เปิดมุมมองใหม่และยอมรับประสบการณ์ใหม่ๆ อย่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์
 • กำหนดเป้าหมายระยะยาวเพื่อสร้างแรงจูงใจ เพราะการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความท้าทาย ต้องใช้เวลานานและอาจเผชิญกับความเครียดและกดดันในการทำงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลา ดังนั้น การมีเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแรงผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย
 • เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนแบบอิสระ การศึกษาในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อาจมีความอิสระมากกว่าที่เราคิด ผู้เรียนต้องทำเองตั้งแต่การเลือกคอร์สเองจนถึงการรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ผู้เรียนต้องรู้จักศึกษาและพัฒนากลยุทธ์สำหรับการเรียนรู้อิสระ เป็นความรับผิดชอบของผู้เรียนที่จะส่งงานตรงตามเวลา ไม่มีใครช่วยตรวจสอบถ้าไม่ทำตามกำหนด หากต้องการขยายเวลาผู้เรียนต้องหารือเรื่องนี้กับครูก่อนวันกำหนดเอง
 • ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ:การลอกเลียนและการอ้างอิง มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์มีความเข้มงวดเรื่องการลอกเลียนแบบไอเดีย การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นกล่าวอ้างหรือเขียนเป็นผลงานของตนเอง
 • เตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และต้องมีการพัฒนาภาษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเทคนิค ดังนี้
 1. หาพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อหาความหมาย การสะกดและออกเสียง อย่างถูกต้อง
 2. ฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุด พูดคุยกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการสนทนาในชั้นเรียนเพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
 3. ฝึกเขียนภาษาอังกฤษทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเขียนทางวิชาการ แต่อาจเป็นการเขียนไดอารีเกี่ยวกับสิ่งที่ทำในวันนั้นๆ หรือข้อความส่งถึงเพื่อน หรือเขียนบันทึกข้อความบางสิ่งเพื่อเตือนตัวเอง
 4. ฝึกอ่านภาษาอังกฤษและสังเกตว่าภาษาอังกฤษถูกใช้อย่างไรในหนังสือและบทความทางวิชาการ โดยอ่านครั้งแรกเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหา และอ่านอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจกับโครงสร้างภาษาที่เฉพาะเจาะจง
 5. บันทึกสมุดคำศัพท์ใหม่ๆ จดคำศัพท์ใหม่ที่พบขณะอ่านพร้อมกับความหมาย (จากพจนานุกรม) ส่วนที่เป็นประธาน (นาม กริยา ฯลฯ) และวิธีการใช้คำนั้นในประโยค
 • นอกจากนี้ เนื่องจากนิวซีแลนด์มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีนักศึกษาและบุคลากรที่มาจากทั่วโลก นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ยังมี ภาษาท้องถิ่นของนิวซีแลนด์ที่เรียกว่า Te Reo Māori  เป็นภาษาทางการอีกหนึ่งภาษา ซึ่งบางครั้งนักศึกษาอาจพบเจอการใช้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาท้องถิ่นในการกล่าวต้อนรับ บนป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ รอบรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นนักศึกษาต่างชาติควรทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับภาษาท้องถิ่นเบื้องต้นด้วย
 • รู้จักพัฒนาเครือข่ายทางสังคม เพราะการเรียนต่อในต่างประเทศทำให้เราอยู่ห่างจากครอบครัว เพื่อนและวัฒนธรรมบ้านเกิด การพัฒนาเครือข่ายทางสังคมจะช่วยสนับสนุนให้เรามีตัวช่วยมากขึ้น
 • รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น รวมถึงการจัดสรรสมดุลเรื่องสุขภาพ  จัดการเวลา ให้สามารถออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่ดี สนุกสนานกับทิวทัศน์ที่สวยงามของนิวซีแลนด์ และใช้เวลากับเพื่อนใหม่นอกเหนือจากการทำงานที่มีต่อการศึกษาของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments (0)

NGG Jewellery แนะนำ แหวนคอลเลคชั่นใหม่จาก Zoullink แหวนคู่รักหนึ่งเดียวในโลก

Posted on 07 มีนาคม 2024 by admin

แหวนคู่แทนใจ-ok_resize


บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติ ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับแหวนคู่ หนึ่งเดียวในโลกสุดคลาสสิค Classic Collection จากแบรนด์ Zoullink ให้ความทรงจำผ่านแหวนแสนสวยสุดคลาสสิกเป็นของขวัญกับคนที่คุณรัก เติมเต็มความรักให้แน่นแฟ้น มีให้เลือก 5 สไตล์ตามความต้องการ สามารถ Customize เเหวนได้ไม่เหมือนใคร อาทิ สลักข้อความแทนความรู้สึก , เลือกหน้ากว้างแหวน หรือฝังพลอยประจำวันเกิด เป็นต้น เทศกาลเดือนแห่งความรักนี้มาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com  Facebook: NGG Jewellery  และ LINE OA: @nggjewellery

พร้อมกันนี้ รับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับสิทธิพิเศษที่ 1) รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อซื้อแหวนวงที่ 2 พิเศษที่ 2) เมื่อซื้อสินค้าครบ 21,900 บาทขึ้นไป รับ BOX OF LOVE กล่องกุหลาบแห่งรัก จำนวนจำกัด พิเศษที่ 3) เพียงสมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE รับ 1 GOLD เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าจากทางร้าน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้

Comments (0)

ผู้เชี่ยวชาญฯ เผยเทคนิคการเลือกซื้อเพชรและตรวจสอบง่ายๆ ด้วยหลัก 4Cs ได้เพชรแท้ น้ำงาม เสริมราศีผู้สวมใส่

Posted on 07 มีนาคม 2024 by admin

 “เพชร” อัญมณีล้ำค่า คุณค่าสูงส่ง ความหมายดี มีมูลค่าสูง หายาก และด้วยเพชรเป็นสิ่งหายากนี่เองจึงมีค่าและราคาแพง ดังนั้นใครก็ตามที่มีเพชรไว้ในครอบครอง ยังบ่งบอกถึงสถานะทางสังคมของชนชั้นสูง ความมั่งคง  มีฐานะและรสนิยมที่ดีของผู้ครอบครองอีกด้วย อีกทั้งเพชรยังมีความหมายดีๆ ส่งเสริมพลังบวก สร้างแรงบัลดาลใจให้กับผู้สวมใส่อีกด้วย  ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นมีเพชรแท้เพชรปลอมออกมาวางขายกันมากมาย ในฐานะผู้บริโภคก็ต้องการที่จะได้เพชรแท้ น้ำงาม ไว้สวมใส่เสริมราศีให้ดูเลอค่า แต่ก็เกรงว่าจะได้เพชรปลอมไม่สมราคาที่จ่ายไป จะทำอย่างไรดี? วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรที่จะมาเผยเทคนิคการเลือกซื้อเพชร และวิธีการตรวจสอบเพชรง่ายๆ ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ให้เราเข้าใจด้วยหลัก 4Cs ให้ได้เพชรแท้น้ำงาม มาฝากกัน….

นาย ชเนนทร์กันต์ จักรวาลวิบูลย์  Head of gems laboratory บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  “NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับทั้ง เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี  เผยเทคนิคการเลือกซื้อเพชร และการตรวจสอบให้ได้เพชรแท้น้ำงาม ว่า “เพชรถือว่าเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าสูง มีความหายาก และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนบนโลกส่วนใหญ่รู้จักเพชร จากองค์ประกอบทางเคมีหลักที่แสนจะเรียบง่าย เพชรมีองค์ประกอบหลักเป็นธาตุ คาร์บอน ที่เกิดภายใต้แรงดันและความร้อนที่สูงจากใต้โลก การประเมินราคาของเพชรนั้นจึงใช้หลักง่ายๆ คือ  4Cs  คือ 1. Clarity(ความสะอาด) 2. Color (สี) 3. Cut (การเจียระไน) 4. Carat (น้ำหนัก)

 • Clarity (ความสะอาด) ความสะอาดในเพชรคืออะไร? หลายท่านอาจสงสัย เป็นที่ทราบกันดีว่าเพชรเป็นอัญมณีที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ จึงทำให้มีโอกาสที่จะมีแร่ชนิดอื่นเกิดขึ้นร่วมกัน หรือมีรอยแตกต่างๆ ซึ่งจะถูกเรียกว่า Inclusions เพชรที่มี Inclusions น้อยจะยิ่งมีความหายาก และราคาสูง การจัดระดับความสะอาดจะมีชื่อเรียกต่างๆ ตามระดับความสะอาด เช่น Flawless, internal flawless, VVS1, VS1 เป็นต้น ซึ่งชื่อเหล่านี้จะเป็นตัวบอกถึงปริมาณ และตำแหน่งของ Inclusions ของเพชรเม็ดนั้นๆ การจัดระดับความสะอาดนั้น จำเป็นจะต้องใช้นักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญในการจัดระดับ เพื่อให้ได้มาตรฐานจะใช้นักอัญมณีศาสตร์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปในการจัดระดับ และจะต้องให้เกรดตรงกัน สองในสาม จึงจะถือว่าเกรดนั้นถูกต้อง
 • Color (สี) การจัดระดับสีเพชร เป็นการจัดระดับสีของเพชรว่า เพชรมีสีใสไม่มีสี ถึงสีเหลืองมากน้อยเพียงใด เพชรที่มีเกรดดีที่สุดคือ สี D หรือ น้ำร้อย คือเป็นเพชรที่ใสไม่มีสีมากที่สุด การจัดระดับสีเพชร นักอัญมณีศาสตร์ จะนำเพชรสีมาตรฐานมาเปรียบเทียบกับเพชรที่ต้องการจัดระดับว่าตรงกับช่วงสีใด ภายใต้แสงไฟ และสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เพื่อให้ได้สีที่ถูกต้อง จะถูกทำการจัดระดับเช่นเดียวกับการจัดระดับความสะอาด คือต้องให้นักอัญมณีศาสตร์ทำการจัดระดับสีเพชรให้ตรงกันอย่างน้อยสองในสามสี จึงจะถือว่าเกรดนั้นถูกต้อง
 • Cut (การเจียระไน) เหลี่ยมเจียระไนที่เป็นที่นิยมมากสำหรับเพชรนั้นคือการเจียระไนแบบ Brilliant cut หรือเหลี่ยมเกสร และรูปร่างที่เป็นที่นิยมคือรูปร่างกลม การเจียระไน คือการทำให้เพชรที่คุณค่ามากขึ้น ทำให้เพชรได้ส่องประกายได้อย่างสวยงาม การที่จะทำให้เพชรมีประกายสวยงามได้ จะต้องมีการเจียระไนที่มีสัดส่วน สมมุติ และการขัดเงาที่ถูกต้อง การจัดระดับการเจียระไน จะเป็นการวัดสัดส่วน องศา ของเหลี่ยมต่างๆ การใช้นักอัญมณีศาสตร์ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ จึงมีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หาสัดส่วน ตรวจสมมุติต่างๆของเพชร จากนั้นนักอัญมณีศาสตร์ จะมาตรวจดูความเรียบร้อยของการขัดเงา ซึ่งได้ผลการจัดระดับที่ถูกต้อง จะทำเช่นเดียวกับการจัดระดับของความสะอาด และสี
 • Carat(น้ำหนัก) คำว่า กะรัต มาจากเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า Carob เป็นพืชที่มีอยู่ในแถบตะวันออกกลาง ในสมัยก่อนที่จะมีเครื่องชั่งที่เป็นมาตรฐาน เมล็ด Carob ถูกนำมาใช้แทนตุ้มน้ำหนักในการชั่งอัญมณี น้ำหนัก1กะรัตเท่ากับ 2 กรัม การซื้อขายเพชรนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพความสะอาด และสี น้ำหนักถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อด้านราคาเช่นกัน เนื่องจากราคาของเพชรที่มีน้ำหนักมาก เมื่อเทียบอัตราส่วนแล้วจะมีราคาที่สูงกว่าเพชรที่มีน้ำหนักน้อย สมมุติว่าเพชรน้ำหนัก 1 กะรัต มีราคา สามแสนบาทต่อกะรัต เพชร 2 กะรัตที่มีคุณภาพเท่ากัน ราคาสี่แสนบาทต่อกะรัต เนื่องจากยิ่งเพชรที่มีน้ำหนักมาก ยิ่งหายาก ราคาต่อหน่วยจึงยิ่งสูง จึงทำให้หลายๆคนชอบเพชรที่มีน้ำหนัก 0.97 – 0.99 กะรัต เนื่องจากจะมีขนาดใกล้เคียงกับเพชรน้ำหนัก 1 กะรัต แต่ได้ราคาที่ถูก

นอกจากหลัก 4Cs แล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างคือความเป็นธรรมชาติของเพชร หรือเป็นเพชรธรรมชาติ ไม่ใช่เพชรสังเคราะห์ อย่างที่กล่าวมาข้างต้นว่าเพชรคือ แร่ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นคาร์บอน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง เกิดภายใต้ความร้อนและแรงดันที่สูง

ส่วนเพชรปลอม หรือที่เราเรียกว่า เพชรสังเคราะห์ คือเพชรที่มีองค์ประกอบหลักคือธาตุคาร์บอนเช่นเดียวกับธรรมชาติ  แต่การเกิดมีมนุษย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวทำให้เกิดเป็นผลึกขึ้นมา มีวิธีการสังเคราะห์หลักอยู่สองวิธี คือ HPHT และ CVD เพชรสังเคราะห์มีชื่อเรียกได้หลากหลายชื่อ เช่น เพชรHPHT, เพชร CVD, Synthetic diamond, Lab grown diamond, Laboratory grown diamond, Vegan diamond เพชรสังเคราะห์จะมีการเกิดที่ไม่เหมือนกับเพชรธรรมชาติ การแยกแยะเพชรธรรมชาติกับเพชรสังเคราะห์ออกจากกัน ไม่สามารถที่จะใช้ตาเปล่า หรือกล้องส่องกำลังขยาย 10 เท่าที่เรียกกันว่า ลูป แม้กระทั้งกล้องไมโครสโคปกำลังขยาย 45 – 60 เท่า ไม่สามารถที่จะเห็นความแตกต่างของเพชรธรรมชาติกับเพชรสังเคราะห์ ปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายที่ใช้ในการแยกแยะ ทั้งเครื่องมือขนาดเล็กที่มีผลบอกว่าเพชรเม็ดนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งเครื่องเหล่านั้นจะมีความแม่นยำของผลอยู่ที่ไม่เกิน 90% แต่เครื่องมือที่ทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ของ “NGG JEWELLERY”  ใช้นั้นเป็นเครื่องมือเฉพาะเจาะจงในการดูลักษณะร่องรอยการเจริญเติบโตของผลึกเพชรที่จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนได้ผลการตรวจสอบ 100%  แต่การตรวจสอบนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเพื่อดูถึงโครงสร้าง และจำเป็นที่จะต้องใช้นักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะถึงจะสามารถแยะแยะได้ ซึ่งเครื่องมือชนิดนี้ทางห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี ของ “NGG JEWELLERY”  ตรวจสอบเพชรทุกเม็ดทุกกะรัต  เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเพชรทุกเม็ดได้ผ่านเครื่องมือ และนักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญทุกเม็ด จึงทำให้เพชรของ NGG มีคุณภาพที่ตรง และทำให้ผู้ชื้อมั่นใจได้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นเพชรธรรมชาติอย่างแน่นอน

เพียงนำเทคนิคง่ายๆไปลองใช้กัน ต่อไปเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าโดนหลอกให้ซื้อเพชรปลอม หรือจะให้แน่ใจ ก็เลือกซื้อจากร้านที่มีใบเซอร์ ฯ GIA เชื่อถือได้และมีห้องแล็บที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ผสานเทคโนโลยีที่แม่นยำ และยิ่งมีนักอัญมณีศาสตร์ที่มีความชำนาญมาช่วยตรวจสอบทุกเม็ด พร้อมใบรับประกันคุณภาพ แค่นี้เราก็จะได้เพชรแท้ น้ำงาม มาสวมใส่ ได้อย่างเชิดฉาย….

Comments (0)

เรื่องล่าสุด