Archive | ธันวาคม, 2021

ทูตอังกฤษ – ทูตนิวซีแลนด์ร่วมเปิดงานแนะแนววางแผนศึกษาต่อต่างประเทศ

Posted on 28 ธันวาคม 2021 by admin

นางแมรี่ เทอร์สตัน รักษาการเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ร่วมกับ นายเบน มอร์ลี่ย์ ฑูตพาณิชย์สถานฑูตอังกฤษ และผู้อำนวยการกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์ประเทศอังกฤษ เป็นประธานเปิดงาน NCUK/BAC Open House 2021 โดยความร่วมมือของ University Consortium (NCUK)   ศูนย์การศึกษา บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ และหน่วยการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) งานแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนอนาคตการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทย ณ ศูนย์การศึกษา บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์

Comments (0)

กลุ่มรร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ จับมือ การศึกษานิวซีแลนด์ จัด “New Zealand STEM Webinar Series” ปั้นเด็กวิทย์สู่นักวิจัย-นวัตกร

Posted on 28 ธันวาคม 2021 by admin

สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education (Science, Technology, Engineering and Mathematics Education)  เป็นแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ โดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม หรือโครงงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ซึ่งผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านสะเต็ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง สนับสนุน และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคต

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ จึงได้ริเริ่มจัดโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง และสำนักงานบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

           นางสาวช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้อำนวยการ ประจำประเทศไทย หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า “นิวซีแลนด์” เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการสร้างบุคลากรคุณภาพเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตที่แข็งแกร่ง ซึ่งโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” นี้ถือเป็นโครงการนำร่องเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและอาชีพในการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทิศทางของประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาของนิวซีแลนด์ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างและเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การเป็นนักคิดวิเคราะห์ นวัตกร และนักแก้ปัญหา อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งที่พวกเขาได้สร้างและทำจริง มีบทบาท และความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาสังคมและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกในอนาคต

โครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” เป็นสัมมนาออนไลน์จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก “นางลิซ่า ฟุทเชค (Ms.Lisa Futchek)” ผู้จัดการทั่วไปสาขาต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ (General Manager – International) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

“หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ เป็นพันธมิตรทางการศึกษากับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2016 เริ่มจากศูนย์ส่งเสริมภาษาของมหาวิทยาลัยโอทาโก จัดโปรแกรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับคณาจารย์และนักเรียนไทย การมอบทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้นจากมหาวิทยาลัยโอทาโกให้กับนักเรียนไทย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดงานสัมมนาออนไลน์ “New Zealand STEM Webinar Series” โดยนักเรียนไทยจะได้ทดลองเรียนรายวิชาสะเต็มจำนวน 6 เรื่อง ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก เพื่อค้นหาตัวเองว่า การเรียนการสอนวิชาไหนที่ใช่ตัวเองมากที่สุด ก่อนตัดสินใจเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์” นางลิซ่า ฟุทเชค กล่าว

การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย ได้กล่าวขอบคุณทางประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะคณาจารย์จากหลากหลายแขนงของมหาวิทยาลัยโอทาโกที่ได้สละเวลามาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทันสมัยและล่าสุดในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับนักเรียนไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กยุคใหม่ควรรู้ โลกของเรากำลังมุ่งหน้าและให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ดังนั้น เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นิวซีแลนด์และไทยได้ร่วมมือกันและแบ่งปันความรู้ในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยในการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาในการไปศึกษาต่อในหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษระยะสั้นสำหรับนักเรียน การสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ นักเรียนและครูกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยมหาวิทยาลัยโอทาโกในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและให้ครูมีศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับการสัมมนาออนไลน์ในโครงการ “New Zealand STEM Webinar Series” นักเรียนไทยจาก กลุุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้งหมด 12 โรงเรียนจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, พิษณุโลก, ลพบุรี, เลย, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ชลบุรี, เพชรบุรี, นครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล และปทุมธานี จะได้สัมมนาออนไลน์วิชาสะเต็มทั้งหมด 6 เรื่อง ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ การสัมมนาออนไลน์เรื่อง “วิทยาศาสตร์จะนำพาเราไปสู่อะไร?”, เรื่อง “ประเด็นที่น่าสนใจในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย”, เรื่อง “เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)”  เป็นต้น ซึ่งนักเรียนไทยจะได้ทั้งนั่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การฟังบรรยายธรรมดา การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ชาวนิวซีแลนด์ รวมทั้งลงมือเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์จริง ๆ เช่น บอร์ดอาร์ดูนิโอ (Ardunio)โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดเวลา

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ดูได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz

Comments (0)

BCC ครบ 169 ปีร่วมใจช่วย รพ.จุฬาฯ ต้านภัยโควิด

Posted on 23 ธันวาคม 2021 by admin

เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (B.C.C.) โรงเรียนเอกชนชายแห่งแรกของประเทศไทย ครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน 169 ปีในปีนี้ นางวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและมาตรฐานคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อม พลตรี นพ.วานิช ปิยนิรันดร์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายสุเมธ สุรบถโสภณ, นางอรวรรณ พยุหนาวีชัย, นายพงศ์ศักดิ์ ฟูศิริ, นายอภิชาติ พริ้งพวงแก้ว และคณะผู้แทน โครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด ไปร่วมบริจาคเงิน อาหารกล่อง น้ำดื่มตราสิงห์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยมี นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ นพ.วสันต์ อัครธนวัฒน์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล รพ.จุฬาลงกรณ์ เมื่อเร็วๆนี้

โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวมทั้งคณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดโครงการ B.C.C. ครบรอบ 169 ปี ร่วมใจช่วยเหลือสังคม ต้านภัยโควิด” ในช่วง 30 กย. – 4 ธค.นี้ เพื่อมอบเงิน อาหาร น้ำดื่มและสิ่งของทางการแพทย์ต่างๆให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 ในโรงพยาบาลต่างๆได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รวมทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล อีกด้วย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2395 ปัจจุบันโรงเรียนมีอายุ 169 ปี เป็นโรงเรียนราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในปัจจุบันที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในปัจจุบันโรงเรียนอยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) สาหรับที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ตั้งอยู่ เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและสังคมไทยจำนวนมาก ทางสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ทำการสัมภาษณ์ศิษย์เก่าประสบความสำเร็จทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ สามารถชมได้ที่ https://fb.watch/8VONeu0U2m/

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สมฐานะของโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการศึกษาตามระบบนานาอารยประเทศ มุ่งรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพทางวิชาการชั้นแนวหน้า ส่งเสริมคุณภาพทางกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรี และได้สร้างทัศนคติที่ดีและสภาพแวดล้อมที่มีความสุขตลอดมา

Comments (0)

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

Posted on 09 ธันวาคม 2021 by admin

         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน ระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาสิทธิสยามการ (ศาลา 4) วัดธาตุทอง และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น. ณ เมรุหน้า วัดธาตุทอง

ประวัติโดยสังเขปของท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ

ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2469 เป็นบุตรคนที่ 2 ใน 7 คนของคุณหลวงชาญภูเบศ และนางนาฏยา สถาปิตานนท์

จบการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมรสกับ พลตรีประถม บุรณศิริ อดีตรองเลขาธิการพระราชวัง และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

การทำงาน

– สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย

– กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

– เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 4

ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบด้วยโรคชราที่บ้าน เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น

Comments (0)

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 4 เยี่ยมชม SCG Home experience CDC

Posted on 09 ธันวาคม 2021 by admin

          นายอำพล อังคะพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นายกรธัช  พิรัญเจริญ นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร  นายวีระศักดิ์  กุลชัยพานิช  นายธนพงษ์  ณ ระนอง  นายอุดร คงคาเขตร  เป็นต้น พร้อมได้เยี่ยมชม SCG Home Experience CDC ศึกษาดูงาน Smart Living นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีและการประยุกต์ใช้  ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ เอสซีจี โฮม เอ็กซพีเรียนซ์ เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

Posted on 02 ธันวาคม 2021 by admin

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ  รักษาการ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลในการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อพวช.)  เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ


ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมณ อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” อีกด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนกว่า 80 คน คือ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์  นายกรธัช พิรัญเจริญ  นางสาวกรรธิมา สาริกา นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ นายกัมปนาท วิมลโนท  นายกัลย์ แสงเรือง นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายชยันต์ ศิริมาศ นายชวการ ศิริบัญชาวรรณ  นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ นายชาตรี เวทสรณสุธี   พล.อ.ชูชาติ บัวขาว พลตรี นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต  ดร.ฐัช หัชลีฬหา  นายณชพล สองทิศ นายณรงค์ฤทธิ์  กาละพุฒ นางสาวณัฐฐินี บุญธรรม  รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ  ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์  พลตรีเทวมิตร พลภักดี  นพ.เทิดศักดิ์  เชิดชู  ดร.ธนธรรศ สนธีระ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล นายธฤต ศรีอรุโณทัย  นายธีรวุฒิ เจริญสุข นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ นายนภัทร นภิณธากร นายนิมิต สุขประเสริฐ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายปกรณ์ ลี้สกุล นางสาวปวิตรา ทัศวิชัย นางสาวปาจรีย์  บุณยัษฐิติ นางสาวปิติพร พนาภัทร์ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์  นางพรทิพย์ ถาวงค์  นางพรพนิต รัตนกุล นางอารุณี ไทยบัณฑิตย์ คาร์บอน นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ นายพิษณุ มิลินทานุช นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ นางสาวแพร พันธุมวนิช นายภัทรพร โพธิสุวรรณ์ นายภุชพงค์ โนดไธสง นายมานัส โพธาภรณ์ นายรณน ตันธุวนิตย์ นายระวี พัวพรพงษ์  นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์  นางสาววรนัดดา อนาวิล ดร.วิชัย ดีเจริญกุล นายวิฑิต อาภาพาส นายวิน วิริยประไพกิจ ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช นายศัจธร วัฒนะมงคล นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายศุธี  เตรียมวิริยะกุล  ดร.ศุภกร สิทธิไชย  นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม  นายนพชัย ถิรทิตสกุล นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ  นายสุพร โสฬศ นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์  น.พ.อนุแสง จิตสมเกษม นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย  ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ดร.อายุศรี คำบรรลือ นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ นายอุดร คงคาเขตร ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…..

Comments (0)

เรื่องล่าสุด