Archive | พฤศจิกายน, 2020

คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่3 เยี่ยมชม SCG experience CDC

Posted on 27 พฤศจิกายน 2020 by admin

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจี ณ SCG experience CDC เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด  และ นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business SCG  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ ซึ่งคณะผู้บริหารฯกว่า 80 คน อาทิ นายรัชพล วงศ์สถิตพร ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา  นายเสกสรร เสริมพงศ์ นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นางสาวบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ นายกษาปณ์ เงินรวง นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ นายคมสัน จำรูญพงษ์ นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ นายณรงค์ แผ้วพลสง นางศิริรุ่ง สุขศรี นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย นายมงคล วัลยะเสวี พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล นายศักรินทร์ ร่วมรังสี นายสุรพล เธียรสูตร นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ นายรัชพล วงศ์สถิตพร นายศักดา เด่นแดนโดม นายพิศุทธิ์ อารีมิตร นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ นายสมชาย หัชลีฬหา นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ นายสุชัย เจนพจนารถ นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม นายดาลิปกุมาร ปาวา นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายวสันต์ ติรางกูร เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป…..

Comments (0)

งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563 ผู้สนใจลงทะเบียน ฟรี

Posted on 17 พฤศจิกายน 2020 by admin

          ใครแพลนเรียนต่อต่างประเทศ ห้ามพลาด งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2563  เวลา 10.30-13.30 น. ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ และผู้สนใจร่วมงาน New Zealand Virtual Education Showcase 2020 งานการศึกษานิวซีแลนด์ออนไลน์ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนไทย เพื่อการวางแผนในการเรียนต่อในอนาคต ในประเทศที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

– เปิดโอกาสรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ และฟังข้อมูลเกี่ยวกับทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์

– ร่วมพูดคุยออนไลน์และรับคำปรึกษาเพื่อการเรียนต่อนิวซีแลนด์กับตัวแทนจากโรงเรียน สถาบัน และมหาวิทยาลัยกว่า 40 แห่งของนิวซีแลนด์ (มีผู้ช่วยพูดภาษาไทย)

– สัมผัสและทดลองเรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนจำลองนิวซีแลนด์กับครูนิวซีแลนด์ เพื่อเข้าใจในคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบนิวซีแลนด์แบบเรียลไทม์

– ฟังข้อคิดดีๆ จากศิษย์เก่าดีเด่นนิวซีแลนด์ที่เป็นคนไทย “คุณทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์” ที่จะมาเปิดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์

– ฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Skills for the future” โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของนิวซีแลนด์

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี  https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/nzfair/

Comments (0)

“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยห่วงใยบุคลากร ทั้งให้ความรู้ด้านการดับเพลิง – CPR … พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

Posted on 12 พฤศจิกายน 2020 by admin

            “อัคคีภัย” นับเป็นภัยร้ายแรงที่สร้างความเสียหายไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุนแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ เมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้พนักงานต้องเสียชีวิต เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ดังนั้น “การซ้อมหนีไฟ” หรือซ้อมอพยพเวลาเกิดเพลิงไหม้ นับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานและอุตสาหกรรมทุกชนิด พนักงานภายในบริษัทฯจำเป็นต้องทราบไว้ทุกคน เพราะไม่มีใครคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้วันไหน?  แต่การรู้ไว้จะช่วยชีวิตพนักงานเหล่านั้นเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR อีกด้วย……

ดังนั้น นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยางคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “POP” ได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมอบรมด้านความปลอดภัยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟให้กับพนักงาน – บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน ระงับเหตุอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย โดยมีวิทยากรจากสถาบันฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย นายประเสริฐ  ชูไสว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ชำนาญงาน)เทศบาลเมืองปากน้ำ สมุทรปราการ วิทยากรและครูฝึก… มากด้วยประสบการณ์จากหน่วยอบรมมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุอัคคีภัยในอาคาร การควบคุมและระงับเหตุเบื้องต้นตลอดจนฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและช่วยเหลือพนักงาน – บุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ และจัดฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ณ บริษัท ชลิต อินดัสทรี บางแค กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้

นายชวิศ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา บ.ชลิตฯ ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทั้งด้าน CPR และการดับเพลิง การอพยพหนีไฟในบริษัทฯอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงาน – บุคลากรเป็นอย่างดีในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้มีความระมัดระวังและสามารถป้องกันตัวในเบื้องต้น ทั้งในที่พักอาศัยของตัวเอง ในสถานประกอบการ” ด้วย

Comments (0)

เรื่องล่าสุด