Archive | ธันวาคม 30th, 2022

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ รับปีใหม่

Posted on 30 ธันวาคม 2022 by admin

DSC_4678-1_resize

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด  ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ร่วมกับ นางสุพิชชา เหมทานนท์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะข้าราชและเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดสมุทรสาคร  ตลอดจนผู้นำชุมชน และพนักงานบริษัทชลิต อินดัสทรี จำกัด ร่วมกิจกรรม “ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ”  ปล่อยพันธุ์กุ้งทะเลกว่า 1,000,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างสมดุลและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์ รับเทศกาลปีใหม่ 2566  โดยมี นางสาวชัญญา ยงเห็นเจริญ, นางสาววีรยา ส่งทวีผล และ นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ ผู้บริหารจากบริษัท ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมงานด้วย  ณ บริเวณชายฝั่งทะเล ศาลเจ้าแม่กวนอิม หมู่ที่ 8 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

Comments (0)

มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ ร่วมยินดีกับผู้อบรม จบหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง #รุ่น1 มุ่งสร้างงาน – อาชีพคนพิการ…

Posted on 30 ธันวาคม 2022 by admin

            บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ C.Ss.R. รองประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้มอบใบประกาศนีบัตร ให้กับคนพิการที่อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 1 จำนวน 35 คนโดยตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนทฤษฎีการเกษตรจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์  เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะแก่คนพิการและผู้ที่สนใจทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ หรือปลูกพืชผักสำหรับบริโภคในครัวเรือนได้ และขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเอง – ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยจัดตั้งแบรนด์สำหรับการทำการตลาด ขายผลผลิตด้านการเกษตรของผู้พิการในชื่อว่า 20 ไร่ ออร์กานิคฟาร์ม  ณ ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาติ  ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Comments (0)

เรื่องล่าสุด