Categorized | ข่าว

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จัดพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย ส่งเสริมสาวงามผู้เข้าประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประดิษฐ์กระทงลายกนกก้นหอยเอกลักษณ์ 1 เดียวจังหวัดหนองคาย !!

Posted on 11 ธันวาคม 2023 by admin

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง “เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ร่วมลอยกระทงกนกก้นหอย เพื่อสืบสาน เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอีสานจังหวัดหนองคาย ” เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ในการขอขมาพระแม่คงคาในวันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยใช้วัสดุจากใบตองธรรมชาติและย่อยสลายง่าย

ในการนี้นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย และ นายณัฐปคัลภ์  ไชยมุติ นายกสมาคมส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม หนองคาย ได้พาสาวงามผู้เข้าประกวดนางนพมาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ประจำปี 2566 ประดิษฐ์กระทงลายกนกก้นหอยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมกระทงลายกนกก้นหอยซึ่งเป็นลวดลายเอกลักษณ์ดั่งเดิมของจังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และ นายทองปน วรคันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย ได้กล่าวคำบูชาอธิษฐานในการลอยกระทงร่วมกับประชาชนชาวเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย ที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และ ประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม, การแสดงโปงลางนาฏศิลป์ศิลปะวัฒนธรรม และ การแสดงมหรสพหมอลำเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอีสานท้องถิ่นสร้างความสนุกสนานให้ประชาชาชนตลอดทั้งคืน ณ สวนสาธารณะหนองแดง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคาย

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด