Archive | พฤศจิกายน 26th, 2019

แบรนด์ซันโทรี่ มอบรถบรรทุก แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก

Posted on 26 พฤศจิกายน 2019 by admin

          เมื่อเร็วๆ นี้ แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) ส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ ยี่ห้ออีซูซุให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในงานบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัยรุนแรง และใช้ในงานสาธารณสงเคราะห์ชุมชน สอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิฯ ที่มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและเอกชน

          นางสาวนันทนา ขาวปลื้ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทยตามเจตจำนงที่แน่วแน่ของบริษัท ซึ่งสอดรับกับพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ในการเป็นองค์กรการกุศล ที่มีความชำนาญด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืน โดยเน้นการเชื่อมโยง สนับสนุน ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืน

Comments (0)

เรื่องล่าสุด