Categorized | ข่าว

งานรำลึกครบรอบ 20 ปี คุณพ่อเรย์…พ่อผู้เสียสละ อุทิศหัวใจเพื่อผู้อื่น สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ…มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

Posted on 30 สิงหาคม 2023 by admin

          งานรำลึกคุณพ่อเรย์  ครบรอบ 20 ปี  พ่อพระผู้อุทิศตนทำงานเพื่อเด็กและคนพิการ โดย มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงในงานด้านคนพิการ และสืบสานปณิธานพ่อเรย์ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ สู่การมีงานทำและอาชีพที่มั่งคงของคนพิการ ตามจิตตารมณ์คุณพ่อเรย์และคณะพระมหาไถ่ โดยที่ผ่านมารวมแล้วคนพิการที่ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพ (ตั้งแต่ พ.ศ.2515 – ปัจจุบัน) กว่า 5,000 คน และคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ ไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 คน  ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมายโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต ตรวจสายตา เพื่อคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว นับพันคนมาร่วมงานในครั้งนี้ ร่วมสนับสนุนคนพิการได้โดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อคนพิการและสังคม ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12018-5 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กรที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือไลน์ @mahatai

          นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยบริการ “ลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม”โครงการ “รำลึก ๒๐ ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” ได้กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และเผยแพร่จิตตารมณ์และสืบสานพันธกิจและสานพลังเครือข่ายคุณพ่อเรย์ รวมถึงเพื่อสร้างกองทุนคุณพ่อเพื่อคนพิการ และสร้างการรับรู้ เผยแพร่จิตตารมณ์ สืบสานพันธกิจและสร้างกองทุนคุณพ่อเรย์เพื่อคนพิการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานแนวคิดการทำงานเพื่อเด็กและคนพิการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้ศิษย์เก่า นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงออกถึงความเสียสละอันเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าเพื่อผู้อื่นตามแบบอย่างของคุณพ่อเรย์ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ สานสัมพันธ์ลูกพ่อเรย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุนงานคุณพ่อเรย์ บุคคลและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นภาคี เพื่อรณรงค์หารายได้มาช่วยเหลือน้องๆผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่อไป”

โดยภายในงาน มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ  พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี บาทหลวงสุขุม ธนะสิงห์ อธิการคณะพระมหาไถ่ พัทยา น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง  นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ ผู้จัดการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีฯ ณ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อนการพัฒนาคนพิการ เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ โอกาสและผลงานดีๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มี “คุณพ่อเรย์หรือ บาทหลวงเรย์มอนด์ เบรนเนน”  ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานในเมืองพัทยาเมื่อ 54 ปีที่แล้ว จนเมืองพัทยาประกาศยกย่องให้คุณพ่อเรย์เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ของเมืองพัทยา สำหรับกิจกรรม “เปิดหน่วยบริการลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม”  ได้มีบริการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น ศิษย์เก่าลูกพ่อเรย์ เมืองพัทยา โรงพยาบาลบางละมุง สหกรณ์เดินรถพัทยา หน่วยงานห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ สภาทนายความในพระราชูปถัมภ์ เพื่อให้บริการชุมชนมากมาย เช่น บริการตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต นวดแผนไทย ทำนายโชคชะตา ตรวจสายตาประกอบแว่น เป็นต้น ซึ่งงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความสนใจจากคนในชุมชน คนพิการและครอบครัว นับพันคนมาร่วมงานและรับบริการและร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ในครั้งนี้ จะเห็นว่างาน“รำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ” แสดงให้สังคมได้เห็นว่างาน“คุณพ่อเรย์”  จะได้รับการสืบสานจากชาวมหาไถ่ และผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องสืบไป

340728

คุณพ่อเรย์ ทำภารกิจเพื่อเด็กและคนพิการซึ่งเป็นภารกิจที่ยากและหนักยิ่งตลอดชีวิตของท่าน  ปัจจุบันภารกิจของคุณพ่อเรย์ยังคงดำเนินการอยู่และมีการขยายงานหรือประกาศข่าวดีออกไปทั่วโลก สำหรับงานช่วยเหลือเด็กและคนพิการของคุณพ่อเรย์ สมาชิกคณะพระมหาไถ่  เริ่มจากสถานสงเคราะห์เด็กพัทยา โรงเรียนโสตพัฒนา โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา หมูบ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ โรงเรียนเด็กพิเศษพระมหาไถ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย และมีการปรับรูปแบบการบริการสำหรับเด็กและคนพิการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี สู่งานศูนย์บริการคนพิการมหาไถ่ สายด่วน 1479 สิทธิคนพิการเป็นจริง สถาบันอาชีพคนพิการนานาชาติ และอื่นๆ นับเป็นหน่วยบริการลูกพ่อเรย์เพื่อสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและคนพิการ เป็นการดำเนินสอดคล้องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

          ท่านสามารถร่วมรำลึก 20 ปี คุณพ่อเรย์ : สืบสานจิตตารมณ์เพื่อเด็กและคนพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันบริจาคเงินหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือคนพิการได้ โดยโอนเงินผ่าน กองทุนคุณพ่อเรย์ เพื่อคนพิการและสังคม ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร พัทยา เลขที่บัญชี 983-0-12018-5 นำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้  ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ที่โทรศัพท์ 02-572 4042 ต่อ 8301 หรือไลน์ @mahatai

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด