Categorized | ข่าว

คณะผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO รุ่นที่ 6 ร่วมส่งเสริมการศึกษาน้องคนพิการ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by admin

         นายธานินทร์ พานิชชีวะ ประธาน Digital CEO#6 พร้อมผู้แทนคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่6 อาทิ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสุเมธ สุรบถโสภณ นายนิติ เมฆหมอก นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ นางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล เป็นต้น ร่วมส่งเสริมด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมให้กับน้องๆ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมมอบเงิน ทีวีและอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด พระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการฯ เป็นผู้รับมอบฯ  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด