Categorized | ข่าว

บียอนด์ฯ บรรยายพิเศษ

Posted on 08 มิถุนายน 2023 by admin

          ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training)  ผู้นำด้านการจัดอบรมสัมมนาพัฒนาคนระดับประเทศ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง  : growth mindset  ให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 34 ปี รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ – ความสุขในการทำงาน รวมทั้งทำให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร โดยมี นายแพทย์ อดิศร วิตตางกูร  ให้การต้อนรับ  ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศสำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

พร้อมร่วมพัฒนาคนองค์กรสู่อนาคตใหม่ในธุรกิจยุคดิจิทัลไปกับ Beyond Training  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.Beyondtraining.in.th

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด