Categorized | ข่าว

เปิดประสบการณ์ใหม่กับการศึกษานิวซีแลนด์

Posted on 28 ธันวาคม 2022 by admin

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2022” (New Zealand Education Fair 2022) ซึ่งหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ (Education New Zealand; ENZ)  สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ 47 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักกว่า 900 คน โดยมี ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ 2 เมื่อเร็วๆ นี้

          ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงเหตุผลที่ทำให้คนไทยและนักเรียนต่างชาติให้ความสนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากการศึกษาของนิวซีแลนด์มีความแตกต่างจากที่อื่น ประการแรก  การศึกษาในนิวซีแลนด์มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก มหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่งของนิวซีแลนด์ติดอันดับท็อป 3% ของโลก และในทุกระดับการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รัฐบาลนิวซีแลนด์มีระบบรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุดกับนักเรียนทุกคน

          ประการที่สอง การศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาวิชาการที่มีความจำเป็นมากเท่ากับการเรียนทักษะอื่นๆที่จำเป็นต้องเรียนรู้ หรือทักษะที่นักเรียนถนัดอยู่แล้ว อีกทั้งการศึกษาในนิวซีแลนด์ยังส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่ฝึกฝนจนคล่องแคล่วเท่านั้น แต่นักเรียนยังต้องรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัว และแสวงหาความรู้อยู่เสมอ

 “นักเรียนต่างชาติที่เรียนในนิวซีแลนด์ นอกจากจะได้รับวิชาการแล้ว ยังจะได้รับทักษะกลับไปด้วย อย่างเช่น รูปแบบการสอนของนิวซีแลนด์ช่วยให้นักเรียนได้รับทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานจริง แก้ไขปัญหาในการทำงานได้จริง และมีความเป็นผู้นำ โดยหลายหลักสูตรที่เปิดให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการทำงานเป็นทีมและการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่ทักษะที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันนี้ จะทำให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการมีทักษะดังกล่าวนี้เอง ยังช่วยให้ทุกคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพร่วมผู้อื่นได้ด้วย” ฯพณฯ นายโจนาธาน คิงส์ กล่าว

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษานิวซีแลนด์ ดูได้ที่ www.studywithnewzealand.govt.nz

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด