Categorized | ข่าว

“ชลิต อินดัสทรีฯ” อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมลุยปีเสือทอง

Posted on 07 กุมภาพันธ์ 2022 by admin

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” พร้อมด้วย นางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการ บริษัทฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร ต้อนรับศักราชใหม่และเตรียมความพร้อมเปิดโรงงานแห่งใหม่ ช่วยสร้างพลังและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมายในปีพ.ศ.2565  ณ โรงงานชลิต อินดัสทรี ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด