Categorized | ข่าว

SIBA เสริมความรู้คนทำงานเปิดคอร์สระยะสั้น Microsoft office camp เรียนจบมีใบประกาศฯกรมพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจสู้ภัยยุคโควิด

Posted on 29 มิถุนายน 2021 by admin

          “SIBA” สถาบันการศึกษายุคใหม่ เน้นการเรียนการสอนคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกอาชีพในอนาคต สู่ความสำเสร็จในวิชาชีพ ผนึกกำลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาความรู้คนทำงานเปิดหลักสูตรระยะสั้น Microsoft  office camp  การศึกษาแนวใหม่ ที่จะเป็นการอบรมโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับ 3 โปรแกรมคุณภาพ คือ  โปรแกรม Word,  Excel และ Power point โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับรองหลักสูตรฯ พร้อมการทดสอบมาตรฐาน จบแล้วได้รับใบประกาศจากกรมพัฒน์ฯ และวิทยาลัยฯ การรันตีคุณภาพระดับสากล ยืนยันความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อถือ เป็นใบเบิกทางในการทำงานได้…

          ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี  ผู้อำนวยการ SIBA (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี) เปิดเผยว่า SIBA เป็นสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด มีหลักสูตรที่หลากหลายสาขาครบทุกด้านของธุรกิจทันสมัย- มีความยืดหยุ่นและเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยเน้นการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตอบโจทย์อาชีพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ล่าสุด SIBA จึงเปิดหลักสูตรการอบรมระยะสั้น Microsoft  office camp ขึ้น เพื่อให้กลุ่มคนทำงานที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของคุณครู หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความชำนาญมากขึ้น

สำหรับหลักสูตรระยะสั้น Microsoft  office  เป็นการอบรมโปรแกรมพื้นฐานในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ รับรองหลักสูตรโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจบอบรมจะได้รับใบประกาศจากกรมพัฒน์ฯ และวิทยาลัยฯ ด้วย โดยผู้เข้าอบรมจะมีหลักฐานยืนยันความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับว่าได้ผ่านการอบรม Microsoft  office และมีทักษะสูงขึ้น-น่าเชื่อถือ เป็นใบเบิกทางสำหรับให้สถานประกอบการหรือนายจ้างได้กำหนดระดับชั้นความสามารถของพนักงาน โดยอาศัยมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งองค์กรใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เข้าทำงานได้ตามเหมาะสมด้วย

E-Poster_HSK

          หลักสูตร Microsoft  office camp  นี้สามารถเรียนได้ทั้งที่วิทยาลัย หรือ ออนไลน์จัดสอนโปรแกรมต่อเนื่อง 3 ชั่วโมงต่อโปรแกรม รวม  9 ชั่วโมง และทดสอบอีก 3 ชั่วโมง ในเวลา 2 วัน ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แล้วสอบทันทีหลังจบการเรียน โดยแบ่งระดับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนเพื่อการจัดกลุ่มเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็น 3 ระดับ และแบ่งการเรียนเป็น 3 โปรแกรมเพื่อง่ายต่อการเรียนการสอนให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  คือ

1.โปรแกรม Word การสร้างเอกสาร แถบเครื่องมือมาตรฐาน การใส่รูปร่างอัตโนมัติกล่องข้อความ การสร้างและจัดตาราง ฯลฯ

2.โปรแกรม Excel การสร้างงาน กำหนดแผ่นงาน การจัดการข้อมูลต่าง ๆ การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน การใช้ฟังก์ชั่น อัตโนมัติ ฯลฯ

3.โปรแกรม Power point สร้างงานนำเสนอ ปรับมุมมองนำเสนอ นำเสนอ Workshop ฝึกสร้าง Active Presentation ทุกขั้นตอน

“ทั้งนี้แต่ละโปรแกรมจะได้เรียนพร้อมปฏิบัติจริง ทั้ง 3 โปรแกรม ในราคาพิเศษเพียง! 3,000 บาท เท่านั้น ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค หรือคลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ https://siba.ac.th/ หรือโทร. 02-939-3000 และ 092-290-3572” ผู้อำนวยการSIBA กล่าวในท้ายสุด

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด