Categorized | ข่าว

ลงนามความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และสภาทนายความ

Posted on 04 พฤษภาคม 2021 by admin

S__30318621_resize

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล, C.Ss.R. ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายและปฏิบัติงานทางคดี รวมทั้งพัฒนากฎหมายและนโยบายสาธารณะ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และทำให้สิทธิคนพิการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ ห้องประชุมสภาทนายความ  เมื่อเร็วๆนี้

S__30318617_resize

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด