Categorized | ข่าว

คณะผู้บริหาร “ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ” รุ่นที่2 ศึกษาดูงาน ธ.ก.ส.

Posted on 04 มีนาคม 2021 by admin

        นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์  รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร  (CDA) รุ่นที่2  อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นายนราพัฒน์ แก้วทอง  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร นายสมัย ลี้สกุล เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงาน  พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ธ.ก.ส. กับการส่งเสริมเกษตรกรฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโควิด19 และกรณีศึกษา smart famers โครงการ New Gen Hug บ้านเกิด พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ  ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อเร็วๆนี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด