Categorized | ข่าว

“ชลิต อินดัสทรีฯ” ชวนกันทำดี ร่วมอนุรักษ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี

Posted on 05 มกราคม 2021 by admin

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนประกอบรถยนต์และอะไหล่ยาง ภายใต้แบรนด์ “POP” ร่วมด้วย นายอธิวัฒน์ เปรมพุฒิพันธ์ และนางมนัสนันท์ เปรมพุฒิพันธ์ กรรมการบริษัทฯ นำพนักงานจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ด้วยการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ และร่วมทำความสะอาดบ่ออนุบาล โดยกิจกรรมนี้ฯ เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ  อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด