Categorized | ข่าว

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย (อว.) บรรยายพิเศษ

Posted on 10 กรกฎาคม 2020 by admin

          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา นวัตกรรมและวิจัย (อว.) บรรยายพิเศษ เรื่อง เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Organization : Government & Private)  ให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 83 คนที่เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่3   โดยมี รศ.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ นายคมสัน จำรูญพงษ์ นายศักดา เด่นแดนโดม นายรัชพล วงศ์สถิตย์พร นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง นพ.ณรงค์ ธาดาเดช นายพิศุทธิ์ อารีมิตร   ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ (07 มีนาคม 2563)

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด