Categorized | ข่าว

นิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2515 (CU15) ร่วมรณรงค์รวมพลังลดขยะ ในงานกาชาด

Posted on 29 พฤศจิกายน 2019 by admin

ดร. ผณิศวร ชำนาญเวช ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ รุ่น 2515 (CU15) ร่วมกับ ดร. วันทนีย์ จองคำ, และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน จับมือร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) จัดโครงการรณรงค์รวมพลังลดขยะ ในงานกาชาดปีนี้ที่สวนลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พ.ย. 2019 มีการเปิดเต็นท์ขนาดใหญ่ จัดการอบรมวิธีการจัดการขยะระดับครัวเรือน ระดับโรงงาน และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ CU15 ยังจัดทัพขบวนพาเหรดของศิษย์เก่า เดินให้ความรู้คนที่มางานกาชาดทุกวัน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง การจัดการขยะที่ถูกต้อง จะต้องเริ่มจากการแยกขยะตามประเภท แล้วจัดการขยะตามประเภท ดังนั้นการให้ความรู้ตรงนี้ตั้งแต่ต้นจึงมีสำคัญมาก ต้องเปลี่ยนขยะให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะ และลดการสร้างขยะที่ไม่จำเป็นลงให้เหลือน้อยที่สุด

ปีนี้สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ยังจัดอาสาสมัครจำนวนมาก มายืนให้ความรู้ตลอดทั่วทั้ง 40 จุดที่มีการวางถังขยะ ถังขยะก็แยกประเภทชัดเจน ทำได้ดีมาก จนมีคนชมมากมายกว่า กาชาดปีนี้สะอาด และบรรยากาศสวย มีคนมาเที่ยวงานกาชาดมากขึ้น เพราะสนุก ถูกใจ และมีความสุขกับบรรยากาศที่ดี

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด