Categorized | ข่าว

ขอเชิญเป็นเกียรติทำข่าว สัมมนาเชิงวิชาการ “สืบตำนาน สานถ้อย รอย รวงทอง” และแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง

Posted on 24 ตุลาคม 2019 by admin

A3-01_resize

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง ทองลั่นธมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ สืบตำนาน สานถ้อย รอยรวงทอง” เพื่อศึกษาวิจัยประวัติการขับร้องเพลงไทยสากล แนว “รวงทอง”และจัดทำเป็นองค์ความรู้ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังได้จัดงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง และตัวอย่างละครเพลง “วังบัวบาน เดอะมิวสิคัล”  ร้องและแสดงโดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ฟรี ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 -18.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            13.00 -15.00 น.

            สัมมนา ช่วงที่ 1 สืบตำนาน : ประวัติการร้องเพลง ของครูรวงทอง

                          ช่วงที่ 2 สานถ้อย    : แนวเพลงและแนวการร้องสไตล์ ครูรวงทอง พร้อมการสาธิตวิธีการร้อง

                          ช่วงที่ 3 รอย รวงทอง : ประสบการณ์และความประทับใจในชีวิต

            15.00 – 15.45 น. แถลงข่าว การจัดคอนเสิร์ต 8 ทศวรรษ เพลงรักของรวงทอง

            15.45-18.00 น.  การขับร้องเพลง และละครเพลง โดยศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง /นักร้องรับเชิญ /นักแสดงกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติทำข่าวในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการทำงานร่วมกันกับศิลปินแห่งชาติ ครูรวงทอง ทองลั่นธม และเรียบเรียงดนตรีขึ้นใหม่โดยวงดุริยางค์เครื่องลม KU Wind Symphony มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. / 23 ตุลาคม 2562

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด