Categorized | ข่าว

รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการหัวใจและหลอดเลือด

Posted on 22 พฤษภาคม 2019 by admin

          นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  จะเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถีกับ หัวใจและหลอดเลือด( Rajavithi Heart Symposium) เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ โดยงานประชุมวิชาการฯ จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

และ… สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมฯสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์www.rajavithi.go.th หรือสามารถลงทะเบียนได้หน้างาน

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด