Categorized | ข่าว

สพฐ. ร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยโอทาโก พัฒนาภาษาให้ครู-นักเรียน เครือ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

Posted on 21 พฤษภาคม 2019 by admin

          ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำวิจัยในสาขาต่างๆ และอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันกับ ศ.เฮเลน นิโคลสัน รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก และ ดร.พอล เบคเกอร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเร็วๆ นี้

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด