สอศ. จับมือการศึกษานิวซีแลนด์ เพิ่มทักษะด้านภาษา…พัฒนาวิชาชีพครูอาชีวะ

Posted on 23 พฤษภาคม 2018 by admin

สอศ. จับมือการศึกษานิวซีแลนด์

เพิ่มทักษะด้านภาษา…พัฒนาวิชาชีพครูอาชีวะ

  order pills for chymedia cheap

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และสถาบันการศึกษา Waikato Institute of Technology (WINTEC)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับครูวิชาชีพ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพและเทคนิคด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้

นายอรรพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวว่า กำลังคนสายอาชีวะมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลายสถานประกอบการเมื่อโลกของอาชีพกว้างขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยของเทคโนโลยี ครูอาชีวะ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และจากนโยบายในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานระดับสากล นอกจากครูอาชีวะจะมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแล้ว การมีทักษะพิเศษด้านภาษาอังกฤษจะช่วยให้การพัฒนาการจัดการอาชีวะศึกษาก้าวสู่ความเป็นสากลได้รวดเร็วขึ้นโดยโครงการพัฒนาวิชาชีพครูนี้ จะช่วยให้ครู
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย สามารถสอนนักศึกษาสายอาชีพ
ในหลักสูตรภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ รวมไปถึงสามารถจัดทำแผนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ

“นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการศึกษาที่ดีมีความโดดเด่นหลายด้าน
อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนก็สอดคล้องกับบ้านเราโดยเฉพาะสายวิชาชีพ ทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในชีวิตประจำวันโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้เข้าอบรม ซึ่งจัดขึ้นทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ โดยมีตัวแทนครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ กว่า 20 แห่ง เข้าร่วมอบรมเน้นเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มเวิร์คช็อปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นเทคนิคการสอนจากทางวิทยากรในการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน กล้าคิดและแสดงความคิดเห็น และในสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม ครูผู้เข้าอบรมทุกท่าน
ต้องจัดการสอนของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษและ นำเสนอการเรียนการสอนจริง เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงก่อนนำกลับไปใช้ในวิทยาลัยต่อไป” นายอรรพล กล่าว

ด้านน.ส.ช่อทิพย์ ประมูลผล ผู้จัดการตลาด หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเปิดเผยว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)มีความต้องการให้ครูอาชีวศึกษามีความชำนาญด้านทักษะภาษาอังกฤษ รัฐบาลนิวซีแลนด์มีความยินดีที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศผ่านสถาบันต่างๆที่มีคุณภาพสูงในด้านการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมซึ่งสถาบันการศึกษา Waikato Institute of Technology (WINTEC)
ของนิวซีแลนด์มีประสบการณ์ระหว่างประเทศอย่างมากในการจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านในด้านเทคนิคและวิชาชีพ ที่มาพร้อมกับมาตรฐานระดับโลกในด้านการศึกษาวิชาชีพ รวมถึงครูผู้ฝึกสอนมีประสบการณ์และทักษะการสอนขั้นสูง

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูในครั้งนี้เน้นการสนทนทาแบบกลุ่ม ผ่านการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเป็นการฝึกให้ครูได้ประสบกับสถานการณ์จริง เพื่อให้ครูได้ทดลองและเรียนรู้ที่จะปรับเทคนิคการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะต่างๆ และสามารถนำไปแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจประสบในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากครูจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการสอนจากวิทยากรอีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด

คุณบุษบา สุขบัติ (บุษ) และคุณชลียาพันธุ์ นุ่นสวัสดิ์ (กิ๊ฟฟู่) โทร. 02 718 3800 หรือ 085 803 6222

Comments are closed.

เรื่องล่าสุด